Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 02-Maj 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,2

101,6

103,0

104,9

101,6

102,1

105,0

103,8

-

0,9

Mjukt bröd Bread

15,8

96,1

97,3

100,4

96,5

96,4

100,0

100,6

+

1,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

76,5

81,1

85,4

79,0

77,3

91,6

82,9

-

9,5

Socker Sugar

1,2

95,2

97,6

101,3

95,2

97,3

101,3

101,6

+

0,4

Margarin Margarine

4,5

97,6

96,7

100,0

97,7

96,9

100,1

101,0

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

36,8

95,8

96,7

99,3

96,1

95,7

99,7

99,0

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,2

102,5

104,8

110,3

101,6

103,5

111,3

116,5

+

4,7

Grädde Cream

3,6

93,5

94,9

98,0

93,5

95,4

97,8

94,3

-

3,5

Smör Butter

1,0

104,3

103,5

107,1

102,8

104,4

105,5

104,3

+

4,3

Ost Cheese

10,2

102,8

104,3

108,6

103,1

103,4

108,6

109,6

+

1,1

Glass Ice cream

3,4

99,2

98,2

98,4

99,8

97,9

97,8

97,8

+

0,1

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

101,0

102,3

106,5

100,8

101,6

106,8

108,7

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

93,7

97,8

101,0

93,3

96,9

101,2

102,0

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

3,8

85,1

92,2

91,9

84,1

93,1

93,0

94,5

+

1,5

Griskött Pig meat

4,8

87,1

98,4

99,2

86,7

100,9

98,9

96,6

-

2,0

Fjäderfäkött Poultry meat

2,7

93,4

94,7

96,9

95,1

94,0

97,5

94,0

-

3,4

Annat kött Other meat

1,1

104,4

111,1

118,2

103,0

111,1

117,5

117,3

+

0,3

Kött Meat

12,4

87,5

94,1

95,9

87,1

95,0

96,3

95,0

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,6

94,0

97,9

100,4

93,5

97,4

100,6

98,9

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

90,5

95,3

97,8

90,1

95,3

98,0

96,5

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,2

95,1

98,3

101,4

94,7

97,9

101,7

101,8

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

95,4

97,8

100,6

95,3

97,1

100,9

100,7

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.