Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


1995 = 100


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 02-
Mar 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

96,7

101,6

98,9

96,9

103,8

104,2

102,7

-

1,4

Belgien Belgium

99,4

101,8

94,2

94,9

110,2

103,3

99,0

-

5,5

Danmark Denmark

97,3

104,3

94,8

92,6

109,3

99,9

89,7

-

10,2

Tyskland Germany

95,4

101,0

94,7

94,1

102,8

99,7

94,8

-

4,9

Grekland Greece

113,1

120,3

126,7

116,4

119,9

135,9

139,4

-

2,6

Spanien Spain

97,6

102,0

98,3

101,5

105,5

110,3

107,3

-

2,7

Frankrike France

98,2

101,6

97,2

96,9

101,4

100,5

99,8

-

0,6

Irland Ireland

90,6

94,7

90,5

88,6

96,1

93,4

90,3

-

3,3

Italien Italy

99,1

104,0

105,4

100,0

105,2

106,7

111,4

+

4,5

Luxemburg Luxembourg

95,7

97,8

95,7

93,2

94,8

94,1

93,4

-

0,7

Nederländerna Netherlands

105,3

111,5

109,2

104,1

116,0

116,0

105,7

-

8,8

Österrike Austria

97,1

103,4

97,5

87,5

98,2

100,6

93,7

-

6,8

Portugal Portugal

103,8

110,5

107,9

106,0

129,6

111,8

116,1

+

3,9

Finland Finland

96,9

101,9

99,8

94,6

97,0

102,3

92,3

-

9,7

Sverige Sweden1

89,9

94,6

92,1

88,4

95,6

94,7

93,2

-

1,5

Storbritannien United Kingdom

73,1

78,5

75,9

74,5

79,7

81,1

80,3

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.