Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0308

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 02-Juli 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

79,1

76,8

81,5

78,5

71,6

-

8,9

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,3

77,9

82,6

75,7

74,7

-

1,3

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,7

81,7

82,6

83,1

66,7

-

19,7

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,5

84,8

82,3

77,6

75,6

-

2,6

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

80,0

79,0

81,9

79,6

79,3

-

0,4

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

79,0

78,6

82,1

78,5

72,2

-

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

44,1

78,0

68,9

76,8

+

11,5

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

107,2

101,9

101,5

111,0

107,2

-

3,5

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,0

72,7

89,1

89,4

91,3

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,4

104,1

99,9

105,0

101,8

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

65,6

68,9

64,0

103,9

+

62,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

79,6

83,5

76,6

88,0

+

14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

76,8

92,9

116,4

113,2

-

2,8

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

141,5

112,2

117,2

117,2

±

0,0

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

120,4

105,9

116,9

115,9

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

92,0

85,0

88,5

88,1

88,3

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

74,1

72,1

73,3

74,0

71,8

-

2,9

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

69,4

69,8

73,1

69,6

71,3

+

2,4

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

90,5

91,7

105,3

86,4

75,8

-

12,2

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,8

77,9

76,3

88,6

95,2

+

7,4

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

92,1

98,2

90,1

-

8,2

Mjölk Milk

33,8

99,6

97,5

99,5

105,7

98,1

99,3

101,6

+

2,4

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

98,8

104,5

105,3

108,3

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

92,2

95,1

95,2

91,3

90,2

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

92,2

91,7

92,9

90,2

89,6

-

0,7