Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 03-
Juli 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

103,0

103,7

107,1

103,2

102,6

106,8

109,4

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

106,8

107,0

115,1

109,1

106,7

112,8

119,8

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

118,9

112,0

116,4

125,2

117,3

120,9

125,0

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

100,5

100,7

100,9

100,5

100,8

101,6

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

105,0

108,8

112,9

102,2

108,1

113,9

116,5

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

108,1

110,0

106,0

106,2

111,0

105,5

112,7

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

103,5

111,1

118,6

103,9

111,9

119,1

124,3

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

102,3

104,8

107,2

102,7

105,3

107,4

110,6

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

100,3

102,9

105,6

100,1

103,6

105,7

107,5

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

105,6

107,2

109,3

105,9

108,1

109,3

114,0

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

103,1

107,2

110,2

103,2

107,0

110,2

115,0

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

102,3

104,7

107,0

102,8

105,1

106,9

110,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest

ment

20,9

102,9

106,5

109,4

103,1

106,5

109,3

113,7

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,1

107,1

109,3

105,4

107,7

109,3

113,9

+

4,2