Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Gå till nästa tabell.

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.                                               


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 03 -Aug 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 25 EU 25

..

..

..

..

..

..

..

 

-

be

Belgien Belgium

..

..

..

..

..

..

104,9

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

105,1

103,4

101,3

105,5

102,5

99,8

108,5

+

8,7

dk

Danmark Denmark

106,6

107,7

105,6

106,7

106,5

105,1

108,3

+

3,0

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

114,5

 

-

gr

Grekland Greece

2102,1

2104,7

2108,9

..

..

..

118,6

 

-

es

Spanien Spain

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fr

Frankrike France

103,3

103,1

104,1

103,5

102,8

103,7

108,6

+

4,7

ie

Irland Ireland

104,8

106,1

108,8

105,2

106,3

108,1

113,7

+

5,2

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

96,4

100,4

96,0

..

..

93,1

94,7

+

1,7

lu

Luxemburg Luxembourg

..

..

..

..

..

..

104,3

 

-

lv

Lettland Latvia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

112,1

112,3

119,1

111,0

109,6

115,9

..

 

-

mt

Malta Malta

..

..

..

..

..

..

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

..

..

..

..

110,9

 

-

at

Österrike Austria

..

..

..

..

..

..

105,8

 

-

pl

Polen Poland

..

..

..

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

..

..

..

..

..

..

..

 

-

fi

Finland Finland

101,8

101,5

102,5

101,4

101,1

102,2

105,7

+

3,4

ro

Rumänien Romania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

se

Sverige Sweden1

105,6

107,2

109,3

106,2

107,4

109,4

115,1

+

5,2

si

Slovenien Slovenia

114,2

116,1

121,5

116,3

116,3

120,5

136,0

+

12,9

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

..

..

..

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

104,3

103,7

106,2

104,0

101,8

106,1

113,2

+

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1       Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2       Beräknad av Eurostat. Eurostat estimate.