Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Gå till nästa tabell.

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 03 -Aug 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 25 EU 25

..

..

..

..

..

..

..

 

-

be

Belgien Belgium

..

..

..

..

..

..

78, 8

 

-

bg

Bulgarien Bulgaria

110,1

98,3

106,3

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

110,9

100,1

96,4

111,4

95,7

95,8

102,1

+

6,6

dk

Danmark Denmark

107,4

96,9

92,5

104,8

89,3

89,7

94,2

+

5,0

de

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ee

Estland Estionia

..

..

..

..

..

..

123,0

 

-

gr

Grekland Greece

2106,4

2112,4

2122,2

..

..

..

114,5

 

-

es

Spanien Spain

103,0

100,3

105,8

..

..

..

..

 

-

fr

Frankrike France

103,6

100,3

104,0

103,4

99,4

103,7

98,6

 

-

ie

Irland Ireland

104,3

100,0

99,6

100,4

97,3

97,1

100,3

+

3,3

it

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

 

-

lt

Litauen Lithuania

114,7

114,2

101,9

..

..

89,7

97,9

+

9,1

lu

Luxemburg Luxembourg

..

..

..

..

..

..

104,2

 

-

lv

Lettland Latvia

102,7

99,9

97,1

..

..

..

..

 

-

hu

Ungern Hungary

106,0

104,1

110,5

111,6

104,3

110,4

 

 

 

mt

Malta Malta

..

..

..

..

..

..

..

 

-

nl

Nederländerna Netherlands

..

..

..

..

..

..

99,2

 

-

at

Österrike Austria

..

..

..

..

..

..

104,3

 

-

pl

Polen Poland

104,2

94,6

95,9

..

..

..

..

 

-

pt

Portugal Portugal

..

..

...

..

..

..

..

 

-

fi

Finland Finland

105,2

103,7

99,0

107,9

102,8

98,8

104,0

+

5,3

ro

Rumänien Romania

140,3

175,7

191,1

..

..

..

159,6

 

-

se

Sverige Sweden1

105,1

102,1

100,8

103,7

102,4

102,8

100,4

-

2,3

si

Slovenien Slovenia

109,0

109,9

113,5

111,2

107,2

110,4

109,4

-

0,9

sk

Slovakien Slovak Republic

..

..

..

..

..

..

..

 

-

uk

Storbritannien United Kingdom

108,3

103,3

110,0

108,8

100,6

112,7

109,6

-

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Anmärkning: Individuella index för alla EU-länder, eller index för EU25 finns ännu inte med basåret 2000. Note: Individual indices for all EU-countries or for EU25 are not yet available with the baseyear 2000.

1       Indextalen för Sverige i denna tabell kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight difference in the weights.

2       Beräknad av Eurostat. Eurostat estimate.