Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0508

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2002


2003


2004


2002


2003


2004


2005


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 04-Juli 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

99,6

101,5

98,0

97,6

102,6

119,4

90,5

-

24,3

Korn Barley

2,4

97,5

97,7

90,6

97,5

98,4

103,6

87,9

-

15,1

Havre Oats

2,0

105,9

84,1

80,6

105,4

85,6

79,2

87,4

+

10,2

Råg Rye

0,4

96,7

96,3

90,7

97,9

99,8

98,6

96,5

-

2,1

Annan spannmål Other cereals

0,4

98,9

102,6

95,9

101,0

103,4

116,6

95,2

-

18,3

Spannmål Cereals

10,6

100,2

97,2

92,7

99,1

98,4

107,3

89,7

-

16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

138,8

140,3

128,8

137,2

141,1

145,2

127,1

-

12,4

Sockerbetor Sugar beet

3,7

109,2

107,0

107,4

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

109,7

112,9

112,9

109,7

112,9

112,9

112,9

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

113,9

112,4

110,9

115,3

114,4

113,1

110,6

-

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

91,8

95,6

102,6

94,4

96,8

108,4

108,4

±

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

103,9

104,4

105,2

108,6

104,2

93,9

92,4

-

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

128,5

137,2

165,5

126,1

140,5

165,2

84,8

-

48,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

123,0

111,8

128,3

124,4

110,6

130,0

130,5

+

0,4

Annan potatis Other potatoes

0,5

105,0

104,1

105,2

110,1

105,0

104,1

105,2

+

1,1

Potatis Potatoes

4,0

125,2

131,1

155,2

124,0

133,8

155,0

91,1

-

41,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

109,4

158,3

135,4

96,3

152,8

131,3

100,8

-

23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

104,2

106,1

108,0

105,2

107,0

110,8

97,1

-

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

94,5

93,2

86,9

94,8

96,7

91,7

101,5

+

10,6

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

94,1

92,6

86,4

94,4

96,6

91,5

102,0

+

11,5

- Kalv Calves

0,4

104,7

107,4

98,5

104,6

100,2

98,0

89,2

-

8,9

Svin Pigs

12,1

104,0

88,5

93,3

99,2

85,4

94,1

96,7

+

2,8

Får och getter Sheep and goats

0,3

109,9

113,5

114,7

128,1

137,0

137,5

138,7

+

0,8

Fjäderfä Poultry

3,1

108,0

102,1

101,9

109,2

102,9

102,9

98,2

-

4,6

Andra djur Other animals

1,4

105,9

90,3

68,3

112,5

97,0

69,9

66,7

-

4,6

Djur Animals

26,9

101,1

92,2

90,9

99,7

92,8

93,5

97,6

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

99,8

100,6

94,9

99,6

101,9

94,5

91,1

-

3,6

Ägg Eggs

2,8

108,6

111,6

106,0

107,3

110,1

107,6

100,5

-

6,6

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

107,2

95,7

109,3

108,3

88,4

113,5

112,2

-

1,1

Animaliska produkter
Animal products

36,3

100,8

101,2

96,3

100,5

102,0

96,2

92,6

-

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

100,9

97,4

94,0

100,1

98,1

95,0

94,7

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

102,1

100,6

99,2

102,0

101,4

100,9

95,6

-

5,2