Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 05-Juli 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

102,4

101,8

99,9

102,3

102,2

99,7

98,0

-

1,7

Mjukt bröd Bread

14,3

105,3

106,0

106,1

105,8

106,4

106,2

106,6

+

0,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

121,0

128,1

110,7

145,0

120,8

97,9

124,8

+

27,5

Socker Sugar

1,1

106,7

106,5

104,6

107,1

106,3

103,9

105,2

+

1,2

Margarin Margarine

4,0

104,0

104,6

102,4

104,4

105,0

102,0

102,9

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,3

104,7

102,8

105,9

104,7

102,0

103,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,9

113,2

113,7

113,3

114,0

113,6

113,2

113,4

+

0,2

Grädde Cream

3,5

108,4

108,7

108,6

108,8

108,2

108,8

108,4

-

0,4

Smör Butter

0,6

105,0

106,1

105,7

105,9

106,3

105,9

105,3

-

0,5

Ost Cheese

10,9

107,0

106,3

104,8

106,5

106,0

104,5

104,2

-

0,3

Glass Ice cream

3,4

99,4

100,6

99,2

98,6

100,7

98,8

97,8

-

1,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

108,5

108,8

107,8

108,7

108,6

107,6

107,2

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

110,2

111,5

109,8

110,7

112,0

108,6

111,5

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

109,9

108,5

113,8

112,4

110,5

115,8

122,1

+

5,4

Griskött Pig meat

3,4

112,8

113,2

114,9

114,2

114,1

115,9

119,2

+

2,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

100,5

100,9

99,7

101,0

101,4

99,6

100,6

+

1,0

Annat kött Other meat

1,3

112,9

116,2

115,3

112,8

118,3

121,8

113,2

-

7,1

Kött Meat

13,5

109,0

109,1

110,8

110,4

110,3

112,4

115,7

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,1

105,7

104,6

103,7

105,4

104,7

104,4

104,3

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,6

107,1

106,5

106,7

107,5

107,1

107,8

109,1

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,7

107,6

107,1

108,0

107,8

107,5

108,2

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

106,5

105,5

107,2

106,6

105,5

106,3

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.