Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 06-Maj 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

101,8

99,9

98,1

101,8

99,9

98,0

99,0

+

1,1

Mjukt bröd Bread

14,8

106,0

106,1

106,4

105,3

106,1

106,0

109,6

+

3,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

128,1

110,7

119,7

133,7

113,3

112,7

144,7

+

28,4

Socker Sugar

1,0

106,5

104,6

104,8

107,1

104,8

104,8

105,4

+

0,7

Margarin Margarine

3,8

104,6

102,4

102,8

104,7

102,0

102,6

103,3

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,7

102,8

102,7

104,7

102,8

102,1

105,5

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,5

113,7

113,3

113,6

113,8

113,1

113,8

113,8

-

0,1

Grädde Cream

3,2

108,7

108,6

108,3

108,0

108,8

108,6

107,8

-

0,7

Smör Butter

0,6

106,1

105,7

104,6

106,2

105,8

105,0

101,0

-

3,8

Ost Cheese

11,0

106,3

104,8

104,2

106,7

104,6

104,0

105,1

+

1,1

Glass Ice cream

3,5

100,6

99,2

97,9

100,6

99,1

98,2

98,8

+

0,6

Mejeriprodukter
Dairy products

30,8

108,8

107,8

107,3

108,9

107,7

107,4

107,7

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,5

109,8

112,2

111,5

109,7

112,1

112,9

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,6

108,5

113,8

120,2

109,0

114,5

119,7

123,4

+

3,1

Griskött Pig meat

3,3

113,2

114,9

118,8

112,9

115,0

118,4

121,2

+

2,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,1

100,9

99,7

99,1

101,0

100,6

99,5

97,5

-

2,0

Annat kött Other meat

1,3

116,2

115,3

113,6

113,2

115,7

113,2

118,0

+

4,2

Kött Meat

13,3

109,1

110,8

114,5

108,9

111,4

114,2

116,3

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,1

104,6

103,7

104,0

104,8

103,4

103,6

105,1

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

106,5

106,7

108,4

106,6

106,8

108,0

109,7

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,6

107,1

107,9

107,7

107,1

107,8

108,7

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

105,5

106,0

106,6

105,5

105,7

107,5

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.