Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2000 = 100

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2007

Diff,%

 

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 06 -
Juli 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

113,5

115,4

118,8

114,7

115,8

119,7

125,1

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

99,1

97,6

102,1

100,7

95,0

100,8

107,5

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

109,6

109,4

110,2

109,4

109,3

110,0

113,9

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

106,5

105,5

106,0

106,6

105,5

106,3

107,4

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,0

107,5

109,0

106,8

107,1

109,0

111,0

+

1,9

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

107,1

107,7

109,2

106,8

107,3

109,2

111,3

+

1,9

Livsmedel, totalt Food, total

106,1

105,4

106,2

106,3

105,1

106,7

108,2

+

1,4

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

105,7

105,3

106,5

106,1

104,6

107,2

109,2

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.