Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 06-
Juli 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

101,4

119,4

89,8

99,2

135,0

+

36,0

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

104,8

103,6

86,6

98,7

152,3

+

54,4

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

113,7

79,2

91,1

109,7

126,6

+

15,4

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

113,5

98,6

96,2

108,5

149,5

+

37,8

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

109,7

116,6

93,1

103,9

149,0

+

43,4

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

105,3

107,3

89,7

101,6

138,5

+

36,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

144,7

145,2

131,6

139,9

150,8

+

7,8

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

86,5

99,5

86,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

89,5

112,9

110,3

114,9

90,5

-

21,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

110,0

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,1

93,9

92,6

97,3

123,9

+

27,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

165,2

82,1

136,7

187,2

+

36,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

155,0

88,8

130,5

172,1

+

31,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

131,3

100,8

97,2

141,0

+

45,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

110,8

110,8

95,9

108,1

130,3

+

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

91,7

101,5

107,5

98,9

-

8,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

91,5

102,0

108,2

99,2

-

8,4

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

98,0

88,8

90,0

92,4

+

2,7

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

94,1

95,8

95,8

90,0

-

6,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

137,5

138,1

135,3

133,6

-

1,3

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

102,9

98,2

97,6

97,7

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

69,9

66,7

82,9

92,8

+

11,9

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

93,5

97,2

100,2

94,8

-

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

94,2

90,8

90,4

91,1

+

0,7

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

107,6

100,5

106,8

114,9

+

7,6

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

113,1

150,0

113,5

112,0

150,0

109,2

-

27,2

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,7

95,9

92,3

93,9

93,6

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

94,9

94,4

96,6

94,1

-

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,6

102,1

100,7

95,0

100,8

107,5

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.