Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 06-
Juli 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

109,2

111,8

111,9

109,2

110,8

111,5

117,3

+

5,0

Mjukt bröd Bread

14,6

108,6

106,7

107,7

108,9

105,9

107,4

113,9

+

5,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,0

151,3

136,6

163,2

146,2

129,3

150,4

225,2

+

58,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,9

112,8

112,8

114,2

112,8

111,9

113,5

121,9

+

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,0

112,3

112,1

110,8

112,3

112,1

110,8

116,5

+

5,4

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,0

107,3

S

107,4

108,0

106,8

105,5

-

1,3

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,2

110,7

110,0

109,7

110,8

109,7

109,6

111,0

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

125,8

119,2

133,2

123,8

116,9

136,2

141,6

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

103,8

108,9

111,1

104,1

109,3

112,3

109,6

-

2,7

Griskött Pig meat

3,4

96,8

100,5

104,4

95,4

101,8

102,6

111,2

+

7,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

101,0

96,7

96,0

102,0

95,0

95,7

-

1,3

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,6

101,3

104,6

105,5

99,9

105,5

105,1

106,7

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,7

106,5

105,8

106,2

106,9

106,7

106,3

108,8

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,3

104,4

105,4

106,0

104,0

106,3

105,9

108,0

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,1

107,9

107,7

108,3

107,7

108,0

108,2

110,1

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,6

109,4

110,2

109,4

109,3

110,0

113,9

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.