Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1007

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2007

2008

2009

2007
Maj
May

2008
Maj
May

2009
Maj
May

2010
Maj
May

Diff, %1)
Maj 09-
Maj10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

100,2

110,0

111,9

99,2

109,5

111,6

111,3

 

-0,3

Mjukt bröd Bread

14,3

104,9

116,0

119,1

103,2

115,1

119,1

120,8

 

+1,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

124,2

142,1

131,4

131,0

127,6

138,2

138,2

 

+0,1

Socker Sugar

0,8

101,0

101,9

105,1

100,8

101,4

104,2

103,7

 

-0,5

Margarin Margarine

4,0

102,0

112,4

113,4

100,9

111,0

113,5

112,8

 

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

103,7

114,4

116,1

102,7

112,8

116,3

116,7

 

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,1

101,1

109,2

110,6

100,4

108,8

109,9

111,6

 

+1,5

Grädde Cream

3,2

100,2

104,9

106,0

99,3

104,1

105,9

106,3

 

+0,3

Smör Butter

0,8

97,2

103,7

104,4

95,6

103,6

103,8

105,0

 

+1,1

Ost Cheese

11,6

101,4

114,8

115,9

100,4

114,9

115,8

116,5

 

+0,6

Glass Ice cream

3,7

99,8

105,9

108,0

99,7

106,4

107,6

109,6

 

+1,8

Mejeriprodukter
Dairy products

31,5

100,9

110,3

111,6

100,1

110,1

111,2

112,4

 

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

104,7

116,8

120,9

102,8

116,3

120,4

125,1

 

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,2

108,0

124,5

126,0

108,4

127,9

127,2

129,1

 

+1,5

Griskött Pig meat

3,5

104,9

112,0

116,3

105,5

113,2

115,7

117,2

 

+1,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,5

108,4

109,4

97,8

107,0

108,2

109,2

 

+0,9

Annat kött Other meat

1,3

101,6

100,2

107,1

102,3

99,4

106,9

109,8

 

+2,8

Kött Meat

13,4

104,7

115,6

118,0

105,0

116,9

118,0

119,7

 

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,9

101,2

105,5

109,2

101,3

104,5

109,2

108,7

 

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,3

102,6

109,5

112,8

102,7

109,5

112,7

113,1

 

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

101,9

110,1

112,5

101,5

110,0

112,3

113,2

 

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

111,5

113,7

101,9

110,9

113,6

114,4

 

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.