Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Juni
June

2008

Juni
June

2009

Juni
June

2010

Juni
June

Diff, %

Juni 09-
Juni 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

108,0

129,2

140,4

126,2

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

110,6

125,0

129,1

128,4

-0,5

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

100,6

137,8

113,2

120,4

+6,4

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

107,1

142,4

116,5

129,2

+10,8

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

105,3

133,9

119,5

124,8

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

106,9

161,7

106,8

93,5

-12,5

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

106,4

206,3

122,2

116,3

-4,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

106,7

185,5

115,1

105,7

-8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

96,5

104,0

113,8

106,4

-6,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

94,3

99,8

109,6

101,2

-7,6

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

110,1

151,4

167,3

129,8

-22,4

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

104,0

130,5

143,8

119,2

-17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

105,8

111,6

119,3

122,7

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

114,2

150,7

140,9

127,7

-9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

106,5

109,9

114,6

116,4

+1,6

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

113,3

117,5

117,0

122,8

+4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,8

105,2

106,1

107,5

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

107,5

130,2

121,3

117,4

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

105,8

109,8

117,8

120,9

+2,6

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,8

112,8

120,8

105,2

110,7

120,5

122,8

+1,9

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,3

105,4

110,5

119,8

122,3

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

114,5

118,2

116,7

122,8

+5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,5

107,6

112,3

119,0

122,4

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,5

107,5

126,5

120,8

118,4

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.