Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights, %

2007

2008

2009

 

 

2007

Nov
Nov

2008

Nov
Nov

2009

Nov
Nov

2010

Nov
Nov

Diff, %

Nov 09-
Nov 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

113,2

133,6

134,6

121,7

139,9

124,8

128,1

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

113,8

127,5

129,0

115,3

137,3

124,4

136,0

+9,3

Diesel Diesel oil

5,2

101,8

124,1

108,3

113,2

114,0

111,2

118,7

+6,8

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

106,8

127,8

110,6

114,6

116,8

114,3

127,0

+11,1

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

107,0

125,9

116,2

114,2

122,9

116,5

126,4

+8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

111,9

171,3

137,8

125,1

206,2

107,9

118,2

+9,6

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

112,8

190,7

148,6

126,6

214,3

118,7

138,3

+16,5

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

112,4

181,7

143,6

125,9

210,5

113,6

128,9

+13,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

103,4

103,7

112,0

100,5

104,0

113,8

106,4

-6,5

Insektsmedel Insecticides

0,2

94,7

99,6

107,7

97,2

99,8

109,6

100,0

-8,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

112,6

152,3

164,7

128,2

163,0

147,4

129,8

-11,9

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products
and pesticides

2,3

107,8

131,0

141,6

115,9

137,2

132,5

119,1

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

105,4

116,4

119,2

105,7

118,6

119,7

119,8

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

122,6

147,5

136,6

142,1

140,7

130,6

145,2

+11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

106,1

109,7

114,4

107,0

109,8

116,5

118,7

+1,9

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

112,4

116,6

117,2

113,8

117,5

118,6

123,0

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

103,4

105,0

106,0

103,6

105,6

106,3

110,0

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

110,4

128,3

122,1

118,0

130,1

117,3

124,7

+6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

105,9

110,4

118,9

106,3

114,0

120,8

121,8

+0,8

Övrig utrustning Other materials

11,5

105,8

112,8

120,8

107,0

118,1

121,9

119,6

-1,9

Utrustning Materials

16,0

105,9

112,1

120,3

106,8

116,9

121,6

120,2

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

113,6

117,6

117,1

115,1

118,3

118,7

123,1

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

107,7

113,4

119,5

108,8

117,3

120,9

120,9

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

109,8

125,2

121,5

116,0

127,4

118,1

123,9

+4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.