Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2007

2008

2009

2007

Nov
Nov

2008

Nov
Nov

2009

Nov
Nov

2010

Nov
Nov

Diff, %

Nov 09-
Nov 10

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

187,6

179,7

124,5

203,4

152,8

123,1

193,1

+56,8

Korn Barley

2,5

208,2

166,8

106,5

234,6

142,1

107,6

178,7

+66,2

Havre Oats

1,6

178,2

137,9

92,9

193,5

113,8

92,0

153,7

+67,0

Råg Rye

0,3

207,4

155,4

89,6

224,7

129,5

95,3

167,8

+76,0

Annan spannmål Other cereals

0,6

195,7

143,8

110,7

200,9

128,5

120,6

181,3

+50,3

Spannmål Cereals1)

10,6

192,1

167,7

113,7

208,8

143,7

114,8

182,4

+58,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

152,7

154,8

126,1

176,5

159,3

128,2

184,7

+44,1

Sockerbetor Sugar beets

3,1

65,1

63,6

64,8

65,1

63,6

64,8

58,3

-10,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

122,9

132,0

145,1

122,9

132,0

145,1

138,8

-4,4

Industrigrödor Industrial crops

4,7

93,7

93,5

85,5

101,2

95,0

86,2

99,6

+15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

125,8

127,1

132,5

135,1

135,1

129,9

141,3

+8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Fruits and Horticultural products

6,6

108,1

114,6

111,0

106,8

112,4

99,0

113,4

+14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

189,9

216,8

170,8

161,8

175,4

148,7

179,8

+20,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

110,7

119,7

126,2

111,9

120,4

126,7

127,2

+0,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

98,6

104,3

109,5

98,6

104,3

109,5

99,4

-9,2

Potatis Potatoes

4,3

174,5

197,9

161,2

151,5

164,0

143,1

167,7

+17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

101,8

102,7

106,3

101,5

100,9

109,9

105,5

-4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

139,3

136,7

117,7

143,8

127,4

114,0

141,0

+23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

106,6

120,6

107,1

108,7

114,6

102,9

118,8

+15,4

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

106,6

120,3

107,0

108,6

114,2

102,9

119,1

+15,7

- Kalv Calves

0,4

107,0

127,0

109,1

110,6

124,8

101,7

111,4

+9,6

Svin Pigs

11,6

97,5

110,9

121,2

111,2

120,2

124,5

119,3

-4,2

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,9

108,1

106,7

89,6

95,6

90,9

90,7

-0,2

Fjäderfä Poultry

3,2

106,0

138,6

131,8

127,9

137,8

130,2

139,0

+6,7

Andra djur Other animals

2,0

147,5

171,6

185,1

154,8

185,2

186,8

190,4

+1,9

Djur Animals

27,1

105,6

122,1

121,7

115,1

124,6

121,3

126,2

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

108,3

127,9

105,5

132,1

124,2

109,8

131,1

+19,5

Ägg Eggs

3,2

117,7

144,4

144,6

129,2

148,4

147,5

141,0

-4,4

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

103,5

103,2

89,4

97,3

114,4

76,4

125,2

+63,9

Animaliska produkter
Animal products

34,4

108,9

128,1

108,2

130,0

125,9

111,4

131,7

+18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

107,5

125,5

114,2

123,5

125,3

115,8

129,3

+11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,7

129,8

115,5

131,3

126,1

115,1

133,8

+16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.