Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Diff,%

 

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan 10-
Jan 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

125,2

121,5

120,3

119,4

125,7

118,1

126,7

 

+7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

129,8

115,5

128,6

131,0

117,8

115,4

137,6

 

+19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

117,3

115,2

115,3

114,1

116,4

113,2

119,5

 

+5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

111,5

113,7

114,5

107,4

113,2

114,0

115,9

 

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,2

106,6

107,9

104,9

106,2

106,6

109,2

 

+2,5

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

106,8

106,1

107,4

104,7

105,7

106,0

108,7

 

+2,5

Livsmedel, totalt Food, total

109,9

113,1

117,2

107,0

112,9

114,4

115,5

 

+0,9

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

108,0

112,4

115,0

106,6

112,5

115,0

115,0

 

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.