Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2007

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2011

Note

Products

 

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett) 1)
Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

303

358

297

343

371

303

315

370

AP

Mjölk (3,7 % fett) 2)
Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

291

343

285

331

358

290

302

356

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3) Raw cows´milk (actual fat content) 3)

304

358

299

345

371

306

319

374

 

- varav konventionell mjölk
(of which non-organic milk)

..

..

..

333

..

..

288

360

 

 

- varav ekologisk mjölk
(of which organic milk)

..

..

..

467

..

..

423

493

 

 

A-ägg burhöns4) Eggs from caged hens4)

947

1169

1159

1129

1168

1148

1130

1255

 

A-ägg frigående höns5)
Barn eggs5)

1054

1299

1294

1281

1248

1282

1292

1361

 

Ekologiska ägg6) Ecological eggs6)

1810

2188

2232

2236

2066

2225

2223

2329

AP

Ägg, öre/st 7)
Fresh eggs (whole country)
7)

65

80

79

78

78

79

79

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)      Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)      Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)      Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

5)      Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)      Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)      Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).