Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Jan
Jan

2009
Jan
Jan

2010
Jan
Jan

2011
Jan
Jan

Diff, %1)
Jan 09-
Jan 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

110,0

111,9

111,5

104,9

111,8

111,9

112,5

 

+0,5

Mjukt bröd Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

112,2

118,1

120,1

123,3

 

+2,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

128,2

141,0

134,8

144,3

 

+7,1

Socker Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

102,0

101,8

105,6

100,5

 

-4,9

Margarin Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

111,1

113,6

112,6

113,6

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

109,8

116,0

116,5

118,6

 

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

107,6

110,2

110,7

116,0

 

+4,8

Grädde Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

104,1

105,7

105,5

109,4

 

+3,7

Smör Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

100,7

104,3

103,6

109,5

 

+5,7

Ost Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

112,0

115,4

115,1

120,5

 

+4,6

Glass Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

103,2

106,0

108,5

108,3

 

-0,2

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

108,2

111,0

111,3

115,8

 

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

111,5

119,8

124,7

128,7

 

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

111,1

124,4

128,9

127,3

 

-1,2

Griskött Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

106,6

114,6

116,9

116,3

 

-0,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

104,1

109,5

110,2

112,5

 

+2,1

Annat kött Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

96,5

105,9

108,9

108,8

 

-0,1

Kött Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

107,3

116,9

119,6

119,4

 

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

102,0

108,5

108,8

107,5

 

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

104,1

111,9

113,1

112,3

 

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

106,2

111,7

112,7

114,5

 

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

111,5

113,7

114,5

107,4

113,2

114,0

115,9

 

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.