Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Maj
May

2009
Maj
May

2010
Maj
May

2011
Maj
May

Diff, %1)
Maj 10-
Maj 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,6

128,3

122,7

120,6

130,3

124,0

118,1

131,3

+11,2

Mjukt bröd  Bread

14,1

122,0

121,1

119,3

122,6

122,3

117,6

126,3

+7,4

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,2

200,4

177,3

180,7

159,1

194,2

141,7

257,9

+82,0

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,3

125,2

121,7

120,9

125,4

124,1

117,9

131,9

+11,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

13,9

111,8

109,6

111,4

111,9

109,7

111,1

115,2

+3,6

Grädde  Cream

3,8

104,1

S

S

104,3

S

S

105,9

+9,5

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Glass  Ice cream

3,3

126,7

S

135,8

126,4

S

136,6

137,6

+0,8

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,2

117,2

114,3

116,1

117,7

114,6

115,4

120,2

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,2

138,5

140,3

137,2

139,7

140,6

137,5

139,4

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,0

114,8

111,1

114,2

119,9

116,1

116,4

126,1

+8,4

Griskött  Pig meat

3,8

117,7

119,4

118,2

117,7

118,9

117,2

116,8

-0,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,5

112,9

104,4

105,8

112,5

106,9

104,0

115,5

+11,1

Annat kött  Other meat

S

116,1

S

S

117,3

S

S

S

S

Kött  Meat

14,5

115,2

111,8

113,0

117,4

114,6

113,2

121,5

+7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,8

104,9

106,3

104,9

102,4

106,8

105,1

104,8

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

33,3

109,2

108,5

108,1

108,6

110,0

108,3

111,6

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,7

113,6

112,0

112,6

113,6

112,9

112,4

116,4

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

117,3

115,2

115,3

117,3

116,6

114,2

121,3

+6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.