Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2008

2009

2010

2008
Maj
May

2009
Maj
May

2010
Maj
May

2011
Maj
May

Diff, %1)
Maj 10-
Maj 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,7

110,0

111,9

111,5

109,5

111,6

111,3

113,4

 

+1,9

Mjukt bröd  Bread

14,2

116,0

119,1

121,2

115,1

119,1

120,8

127,0

 

+5,1

Matpotatis 
  Potatoes for consumption

1,8

142,1

131,4

135,7

127,6

138,2

138,2

153,2

 

+10,8

Socker  Sugar

0,7

101,9

105,1

103,1

101,4

104,2

103,7

98,2

 

-5,3

Margarin  Margarine

3,8

112,4

113,4

112,7

111,0

113,5

112,8

113,7

 

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

33,2

114,4

116,1

116,8

112,8

116,3

116,7

120,9

 

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

109,2

110,6

112,5

108,8

109,9

111,6

116,5

 

+4,4

Grädde  Cream

3,4

104,9

106,0

107,0

104,1

105,9

106,3

109,6

 

+3,1

Smör  Butter

0,8

103,7

104,4

106,0

103,6

103,8

105,0

108,4

 

+3,3

Ost  Cheese

11,6

114,8

115,9

117,2

114,9

115,8

116,5

120,2

 

+3,2

Glass  Ice cream

3,6

105,9

108,0

109,1

106,4

107,6

109,6

108,6

 

-0,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

31,8

110,3

111,6

113,0

110,1

111,2

112,4

116,0

 

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,5

116,8

120,9

125,4

116,3

120,4

125,1

127,7

 

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

5,8

124,5

126,0

128,4

127,9

127,2

129,1

133,0

 

+3,1

Griskött  Pig meat

3,7

112,0

116,3

115,2

113,2

115,7

117,2

115,2

 

-1,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,4

108,4

109,4

110,0

107,0

108,2

109,2

108,2

 

-1,0

Annat kött  Other meat

1,3

100,2

107,1

108,3

99,4

106,9

110,6

105,7

 

-4,4

Kött  Meat

14,2

115,6

118,0

118,8

116,9

118,0

119,6

119,8

 

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

18,2

105,5

109,2

108,6

104,5

109,2

108,7

106,4

 

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

32,4

109,5

112,8

112,7

109,5

112,7

113,1

111,8

 

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,8

110,1

112,5

113,3

110,0

112,3

113,2

114,3

 

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

111,5

113,7

114,5

110,9

113,6

114,4

116,5

 

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.