Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1208

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2012

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni 11-
Juni 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispb
read

12,8

111,9

111,5

113,1

111,9

111,1

113,1

114,0

+0,8

Mjukt bröd  Bread

14,5

119,1

121,2

126,8

119,3

121,2

127,4

128,4

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

131,4

135,7

138,8

119,7

147,9

144,4

128,7

-10,9

Socker  Sugar

0,7

105,1

103,1

102,6

106,1

103,1

99,9

108,5

+8,6

Margarin  Margarine

 

3,7

113,4

112,7

114,4

113,2

113,1

114,1

113,9

-0,2

Vegetabilier  Crop products

 

33,5

116,1

116,8

120,2

115,6

117,3

120,6

120,8

+0,2

Mjölk  Milk

12,1

110,6

112,5

117,4

110,0

112,0

116,7

119,5

+2,4

Grädde  Cream

3,4

106,0

107,0

111,1

106,0

106,2

110,1

113,7

+3,3

Smör  Butter

0,9

104,4

106,0

111,2

104,3

106,1

110,5

115,4

+4,4

Ost  Cheese

11,4

115,9

117,2

121,5

116,3

117,2

121,1

122,9

+1,5

Glass  Ice cream

3,5

108,0

109,1

108,7

108,7

109,1

108,8

109,7

+0,9

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

31,1

111,6

113,0

117,0

111,5

112,8

116,5

118,9

+2,1

Ägg  Eggs

 

2,5

120,9

125,4

127,6

120,3

124,8

127,3

128,8

+1,2

Nötkött  Beef

6,1

126,0

128,4

131,9

127,2

129,7

134,0

138,4

+3,2

Griskött  Pig meat

3,6

116,3

115,2

116,1

117,2

115,9

117,6

120,2

+2,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

109,4

110,0

110,9

108,1

109,9

109,7

110,2

+0,5

Annat kött  Other meat

1,4

107,1

108,3

110,2

109,2

109,8

112,4

118,6

+5,5

Kött  Meat

 

14,8

118,0

118,8

120,8

118,6

119,6

121,9

125,0

+2,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

18,1

109,2

108,6

106,9

109,4

108,5

106,7

108,3

+1,4

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

32,9

112,8

112,7

112,5

113,2

113,0

112,9

115,1

+2,0

Animalier  Animal products

 

66,5

112,5

113,3

115,2

112,6

113,3

115,1

117,4

+2,0

Totalt  Total

100,0

113,7

114,5

116,8

113,6

114,6

116,9

118,5

+1,4


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.