Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2009

2010

2011

2009

Nov
Nov

2010

Nov
Nov

2011

Nov
Nov

2012

Nov
Nov

Diff, %

Nov 11-
Nov 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

124,5

172,7

196,3

123,1

198,9

187,0

231,1

+23,6

Korn  Barley

2,5

106,5

159,4

184,7

107,6

185,5

184,2

205,1

+11,3

Havre  Oats

1,6

92,9

131,7

167,7

92,0

164,2

167,5

187,0

+11,7

Råg  Rye

0,3

89,6

137,0

183,7

95,3

179,0

199,2

201,9

+1,4

Annan spannmål  Other cereals

0,6

110,7

169,9

191,7

120,6

191,1

194,1

231,4

+19,2

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

113,7

162,2

188,7

114,8

189,6

184,2

217,6

+18,1

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

126,1

183,7

191,4

128,2

192,0

190,6

190,2

-0,2

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

64,8

57,7

56,7

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

145,1

138,8

138,0

145,1

138,8

138,8

120,3

-13,3

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

85,5

98,9

100,6

86,2

101,5

100,4

97,3

-3,0

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

132,5

135,6

151,9

129,9

141,3

174,2

162,4

-6,8

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

111,0

123,7

119,2

99,0

113,4

101,9

102,1

+0,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

170,8

197,3

195,2

148,7

176,1

115,6

201,7

+74,5

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

126,2

127,1

131,0

126,7

127,2

131,4

127,2

-3,2

Annan potatis  Other potatoes

0,4

109,5

98,8

97,1

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

161,2

181,9

180,4

143,1

164,5

115,1

186,2

+61,7

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,3

109,8

106,8

109,9

105,6

106,6

103,9

-2,5

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

117,7

138,2

147,4

114,0

142,8

140,1

154,3

+10,1

Nötkreatur  Cattle

10,0

107,1

117,9

124,1

102,9

118,8

117,2

117,7

+0,4

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

107,0

118,4

125,1

102,9

119,1

118,7

117,8

-0,8

  -  Kalv  Calves

0,4

109,1

106,5

103,4

101,7

111,4

83,9

116,4

+38,7

Svin  Pigs

11,6

121,2

109,8

97,9

124,5

119,3

109,5

114,6

+4,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,7

106,9

107,9

90,9

90,7

92,8

102,4

+10,4

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,9

131,8

145,8

130,2

140,4

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

185,1

191,3

186,8

186,8

190,4

181,0

168,7

-6,8

Djur  Animals

 

27,1

121,8

121,3

119,9

121,3

126,4

121,6

123,2

+1,3

Mjölk  Milk

29,4

105,5

122,5

126,8

109,8

135,1

124,6

114,0

-8,6

Ägg  Eggs

3,2

144,6

143,0

150,1

147,5

141,0

148,1

146,1

-1,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

89,4

120,9

142,8

76,4

125,2

146,5

180,8

+23,4

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

108,2

124,3

129,8

111,4

135,1

128,0

120,5

-5,8

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

114,2

123,0

125,4

115,8

131,3

125,2

121,7

-2,8

TOTALT  TOTAL

100,0

115,5

128,8

133,9

115,1

135,7

130,9

134,2

+2,5


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.