Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Jan
Jan

2012

 

 

Jan
Jan

2013

 

 

Jan
Jan

2014

 

 

Jan
Jan

Diff, %

 

 

Jan 13-
Jan 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,0

145,6

144,7

131,7

142,3

147,3

141,3

-4,1

Elektricitet  Electricity

4,0

136,3

127,8

127,0

144,1

134,5

129,9

124,9

-3,8

Diesel  Diesel oil

5,2

133,5

140,3

136,9

126,5

140,7

138,9

134,9

-2,8

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

139,4

146,9

141,6

131,5

147,1

142,6

140,3

-1,6

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

135,5

136,8

134,1

133,7

139,5

136,3

132,2

-3,0

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

129,0

124,8

110,9

119,0

132,4

120,9

114,6

-5,2

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

143,0

139,1

128,6

138,6

145,2

135,9

129,5

-4,7

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

136,5

132,4

120,4

129,5

139,2

128,9

122,6

-4,9

Svampmedel  Fungicides

0,8

101,8

100,1

98,6

106,4

100,9

99,9

98,1

-1,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

98,7

100,7

95,4

100,0

99,1

101,1

93,6

-7,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

131,7

132,9

133,5

129,8

133,6

132,8

134,1

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,5

118,8

118,1

119,1

119,3

118,7

118,1

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

122,9

129,4

132,3

119,8

129,3

128,8

134,1

+4,1

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

150,2

155,6

164,0

153,4

143,4

167,5

157,7

-5,8

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

119,4

118,7

119,1

119,3

117,9

118,7

119,6

+0,7

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

125,1

127,5

128,6

123,3

126,0

127,9

128,3

+0,3

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

113,6

115,4

115,2

110,6

118,4

115,6

114,4

-1,0

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

129,5

132,0

132,2

128,1

130,9

134,4

130,4

-2,9

Traktorer Tractors

4,6

124,8

132,0

134,9

124,0

125,8

134,1

137,2

+2,3

Övrig utrustning Other materials

11,5

123,1

128,7

132,1

121,4

127,5

131,6

132,9

+1,0

Utrustning  Materials

 

16,0

123,6

129,6

132,9

122,1

127,0

132,3

134,1

+1,4

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

124,8

126,7

127,4

123,5

125,7

126,9

126,9

+0,0

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

123,9

128,9

131,6

122,5

126,7

131,0

132,4

+1,0

TOTALT  TOTAL

100,0

128,3

131,4

132,1

126,9

130,0

133,6

130,8

-2,1


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.