Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Jan
Jan

2012

 

Jan
Jan

2013

 

Jan
Jan

2014

 

Jan
Jan

Diff, %

 

Jan 13-
Jan 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,2

225,3

189,1

224,8

177,6

-21,0

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,2

201,6

185,5

194,7

149,0

-23,5

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

145,9

193,4

165,6

189,9

149,9

-21,1

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,3

197,9

200,9

205,2

151,7

-26,0

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,4

217,1

198,8

226,8

180,6

-20,4

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

213,7

185,7

212,1

166,1

-21,7

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

153,1

215,7

190,8

191,2

146,2

-23,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

86,6

108,9

100,2

97,6

84,4

-13,6

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

141,3

174,2

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,2

114,3

101,9

113,3

114,9

+1,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

206,1

128,3

206,4

201,4

-2,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

189,2

125,5

190,0

185,6

-2,3

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

110,5

105,7

104,9

105,4

+0,5

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,5

153,9

141,6

155,3

139,5

-10,2

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

120,1

132,8

132,4

117,1

-11,6

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

120,5

133,3

133,1

117,3

-11,9

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

111,4

121,4

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

101,5

104,5

114,6

97,4

-15,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

103,5

111,8

129,9

127,2

-2,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

140,4

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

185,7

189,1

183,5

176,2

208,3

+18,2

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

119,4

125,7

129,6

118,9

-8,2

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,3

130,7

129,1

125,2

121,5

140,3

+15,4

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

152,9

148,9

145,6

132,8

-8,8

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

123,2

148,3

204,3

158,8

-22,3

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,1

135,7

130,9

128,6

128,2

140,6

+9,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

125,7

131,4

125,8

127,3

128,8

131,1

+1,8

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,4

136,4

136,6

132,8

139,0

134,3

-3,4


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.