Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 13-
Juli 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,2

113,7

114,7

115,1

+0,3

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,5

128,9

128,5

128,1

-0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

134,2

113,1

151,9

141,9

-6,6

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

99,3

108,5

109,5

110,9

+1,3

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

113,5

116,0

120,4

120,8

+0,4

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

120,1

120,5

123,0

122,6

-0,3

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

118,2

119,8

124,5

130,1

+4,5

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

111,8

114,1

121,7

124,2

+2,1

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

111,5

116,8

125,3

126,6

+1,1

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

121,9

123,2

126,9

129,0

+1,6

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

109,0

110,4

106,5

106,6

+0,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

117,6

119,3

123,1

126,1

+2,4

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

125,8

129,3

134,7

133,6

-0,8

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

134,6

139,7

147,6

145,6

-1,4

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

117,7

120,2

123,8

122,6

-1,0

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

109,4

111,4

114,0

112,2

-1,6

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

113,8

118,0

123,5

127,3

+3,0

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

122,2

125,8

130,6

129,6

-0,8

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

107,0

108,5

112,5

113,0

+0,5

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

113,2

115,6

120,1

119,9

-0,1

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

115,7

117,8

122,0

123,2

+1,0

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

117,2

118,7

122,4

123,1

+0,6


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.