Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Maj
Maj

2013

Maj
Maj

2014

Maj
Maj

2015

Maj

Maj

Diff, %

Maj 14-
Maj 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,7

129,1

136,2

115,1

103,8

-9,8

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,4

135,0

122,6

103,5

102,7

-0,7

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

114,0

145,5

139,4

123,5

114,6

-7,2

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,4

147,2

129,3

113,0

96,0

-15,0

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

130,5

134,7

112,6

104,3

-7,4

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,7

133,0

132,9

113,0

104,4

-7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,6

129,6

108,3

100,7

100,5

-0,2

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

98,3

91,5

94,1

99,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

90,0

117,5

101,7

98,0

100,0

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

109,5

113,7

113,0

115,1

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

123,0

114,6

95,7

118,1

+23,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

75,8

122,2

117,3

94,8

-19,2

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

98,3

106,3

106,3

107,1

+0,8

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

79,6

118,9

114,6

95,9

-16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

97,0

96,6

97,3

102,6

+5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,3

114,9

117,1

107,4

107,5

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

114,0

116,5

116,8

111,7

126,4

+13,1

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

114,3

116,7

117,1

111,9

127,1

+13,6

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

109,6

109,6

107,1

103,3

-3,5

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

93,7

103,7

109,2

116,5

+6,8

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

140,4

143,5

145,6

149,8

+2,9

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

108,7

121,3

115,3

122,3

+6,1

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

113,5

106,2

113,1

112,1

122,0

+8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

107,1

97,6

102,7

111,0

92,1

-17,1

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

104,2

102,8

94,4

97,5

+3,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

134,1

144,0

83,5

101,9

+22,0

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

104,9

100,6

105,2

107,3

93,3

-13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

108,8

103,2

108,8

109,5

106,5

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

105,6

108,1

112,3

108,6

106,9

-1,6


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.