Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1507

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Maj
Maj

2013

Maj
Maj

2014

Maj
Maj

2015

Maj
Maj

Diff, %1)

Maj 14-

Maj 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

9,3

108,7

111,5

107,5

108,5

113,1

106,5

109,1

+2,4

Mjukt bröd  Bread

17,4

108,0

108,3

108,3

107,5

108,5

108,7

108,6

-0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,8

106,6

103,2

94,1

107,4

101,6

88,3

89,4

+1,2

Vegetabilier  Crop products

33,1

109,7

111,6

110,0

109,1

111,7

110,0

110,3

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,2

103,7

108,3

112,1

103,3

107,0

112,1

112,8

+0,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

6,0

105,0

111,1

115,9

106,4

113,4

117,9

109,6

-7,0

Glass  Ice cream

1,1

93,0

96,0

94,4

95,2

100,3

103,2

90,7

-12,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

24,8

104,1

110,8

115,5

104,2

110,4

117,3

110,3

-6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,6

S

96,3

98,7

S

99,4

98,8

101,6

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

8,4

114,7

113,5

109,8

125,5

121,4

115,4

113,8

-1,4

Griskött  Pig meat

8,2

112,8

120,7

118,8

108,4

125,1

120,3

126,2

+4,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

107,3

S

S

105,6

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

115,3

S

S

114,0

S

S

S

S

Kött  Meat

20,6

112,2

113,9

111,7

115,0

118,9

114,2

117,3

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,9

102,4

104,7

105,5

101,5

104,9

105,3

105,9

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

38,5

106,8

109,0

108,1

107,6

111,8

109,4

111,2

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,9

105,3

108,6

109,9

105,8

110,3

111,3

110,1

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

106,7

109,6

110,0

106,9

110,8

110,9

110,2

-0,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.