Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1509

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Juli
July

2013

Juli
July

2014

Juli
July

2015

Juli
July

Diff, %1)

Juli 14-

Juli 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

9,3

108,7

111,5

107,5

109,0

112,2

108,1

109,1

+0,9

Mjukt bröd  Bread

17,4

108,0

108,3

108,3

107,8

108,5

108,7

109,7

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,8

106,6

103,2

94,1

108,3

102,4

87,5

89,3

+2,1

Vegetabilier  Crop products

33,1

109,7

111,6

110,0

110,1

112,6

109,9

110,8

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,2

103,7

108,3

112,1

105,2

108,3

112,1

113,3

+1,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

6,0

105,0

111,1

115,9

105,5

114,5

115,3

109,5

-5,1

Glass  Ice cream

1,1

93,0

96,0

94,4

95,3

101,1

100,1

93,8

-6,3

Mejeriprodukter
  Dairy products

24,8

104,1

110,8

115,5

105,2

111,6

116,2

111,8

-3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,6

S

96,3

98,7

S

100,7

97,8

101,8

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

8,4

114,7

113,5

109,8

122,7

123,6

120,0

117,9

-1,7

Griskött  Pig meat

8,2

112,8

120,7

118,8

114,4

124,6

122,7

129,0

+5,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

107,3

S

S

106,8

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

115,3

S

S

118,6

S

S

S

S

Kött  Meat

20,6

112,2

113,9

111,7

116,1

119,0

117,1

119,8

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,9

102,4

104,7

105,5

102,5

105,1

105,8

106,2

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

38,5

106,8

109,0

108,1

108,6

111,9

111,1

112,7

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,9

105,3

108,6

109,9

106,7

110,9

111,8

111,5

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

106,7

109,6

110,0

107,9

111,5

111,2

111,3

+0,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.