Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Aug
Aug

2013

Aug
Aug

2014

Aug
Aug

2015

Aug
Aug

Diff, %1)

Aug 14-
Aug 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

102,1

101,9

102,8

105,0

+2,2

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

106,4

106,5

105,5

106,3

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

87,3

111,8

105,0

129,8

+23,6

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,3

105,9

107,4

103,4

-3,7

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

102,4

105,4

105,6

109,5

+3,7

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,4

104,9

104,5

107,3

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

106,6

110,4

115,1

115,6

+0,4

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

106,9

114,0

116,3

117,1

+0,6

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

110,4

114,6

119,0

116,8

-1,8

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

105,0

109,5

111,8

109,1

-2,4

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

101,4

98,7

98,4

96,1

-2,4

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

105,6

109,3

112,0

110,8

-1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

103,0

107,5

105,7

108,1

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

107,9

113,8

113,4

114,0

+0,5

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

104,2

108,3

105,8

105,9

+0,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

101,0

105,2

100,7

107,8

+7,1

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

108,3

113,3

116,7

114,1

-2,2

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

105,3

110,0

108,6

110,3

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

100,4

102,7

102,9

104,0

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

102,6

106,2

105,5

106,9

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

104,0

107,7

108,5

108,8

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,8

106,8

107,3

108,3

+1,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.