Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2012

2013

2014

Andra kvartalet Second Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

114,9

119,9

100,0

111,0

124,2

108,2

94,8

-12,4

bg

Bulgarien  Bulgaria

143,1

117,8

112,8

127,0

131,0

125,8

117,6

-6,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

126,0

131,8

126,7

124,4

136,1

133,2

118,5

-11,0

dk

Danmark  Denmark

123,3

128,2

113,8

122,7

130,0

116,4

..

..

de

Tyskland  Germany

119,4

120,7

111,8

112,5

118,1

115,8

104,7

-9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

121,2

131,5

120,8

117,6

134,6

124,9

116,2

-7,0

gr

Grekland  Greece

101,6

103,3

101,4

96,7

101,4

98,9

104,6

+5,8

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

118,7

121,5

116,2

114,1

123,1

117,0

110,5

-5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

116,3

109,1

103,6

112,3

112,6

110,4

107,4

-2,7

it

Italien  Italy

116,0

120,5

115,4

110,2

119,7

113,9

..

..

cy

Cypern  Cyprus

120,0

120,8

118,0

118,4

115,5

115,3

114,0

-1,1

lv

Lettland  Latvia

122,3

116,3

106,8

115,0

118,6

120,6

105,5

-12,5

lt

Litauen  Lithuania

123,1

126,2

110,9

121,0

130,1

119,6

105,1

-12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

115,0

118,8

116,4

109,8

120,0

126,8

106,6

-15,9

hu

Ungern  Hungary

139,1

128,6

120,9

130,1

138,5

131,1

121,8

-7,1

mt

Malta  Malta

113,2

114,6

104,9

107,9

112,5

100,9

111,0

+10,0

nl

Nederländerna  Netherlands

108,5

116,1

109,1

102,6

115,2

104,5

101,9

-2,5

at

Österrike  Austria

113,0

114,5

109,7

112,0

116,3

115,4

110,0

-4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

124,6

121,9

113,8

124,2

121,5

120,8

109,3

-9,5

pt

Portugal  Portugal

..

107,1

101,8

..

109,0

103,2

97,5

-5,5

ro

Rumänien  Romania

127,7

133,7

119,0

122,8

152,3

134,0

117,8

-12,1

si

Slovenien  Slovenia

114,1

122,7

116,5

113,2

125,9

120,3

114,4

-4,9

sk

Slovakien  Slovakia

125,7

119,6

110,5

125,6

130,4

123,1

114,2

-7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

120,6

129,8

113,6

117,2

134,1

113,0

109,2

-3,4

se

Sverige  Sweden

106,4

108,9

105,6

103,9

109,2

108,4

..

..

uk

Storbritannien  United Kingdom

118,7

125,5

114,1

117,8

131,8

120,3

105,9

-12,0


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2015-10-12.