Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Jan

Jan

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

Diff,%1)

Jan 15-

Jan 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

101,2

102,4

102,5

103,4

+0,9

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

104,6

105,1

105,9

106,6

+0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

104,3

110,6

109,1

125,4

+14,9

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

104,8

107,0

109,3

104,3

-4,6

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

104,7

104,8

105,7

108,1

+2,3

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

103,3

104,4

104,8

106,4

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

109,0

114,4

114,3

116,6

+2,0

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

110,7

113,4

112,9

118,6

+5,0

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

114,8

120,6

115,9

119,7

+3,3

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

106,4

109,2

108,8

109,2

+0,3

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

101,2

97,4

95,9

95,2

-0,7

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

107,5

110,4

109,8

111,4

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

104,8

102,0

106,0

106,0

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

110,1

112,1

111,8

114,0

+2,0

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

105,9

106,4

106,7

104,9

-1,8

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

107,6

102,2

102,0

110,1

+7,8

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

110,0

115,6

113,0

116,5

+3,1

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

108,1

108,5

108,1

110,9

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

100,1

99,7

102,1

103,8

+1,7

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

103,9

103,8

104,9

107,1

+2,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

105,6

106,8

107,2

109,0

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

104,9

106,0

106,4

108,2

+1,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.