Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1605

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Mar

Mar

2014

Mar

Mar

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

Diff, %

Mar 15-

Mar 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

114,7

111,4

110,4

116,7

111,2

111,0

109,5

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

94,7

91,2

87,2

96,8

91,2

89,5

87,7

-2,0

Diesel  Diesel oil

4,3

116,6

114,2

104,4

116,0

114,8

108,8

98,9

-9,0

Andra bränslen och drivmedel

1,7

113,7

112,2

102,6

113,1

112,6

106,3

93,8

-11,7

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

107,3

104,6

97,2

107,8

105,0

100,6

93,6

-7,0

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

106,1

112,7

118,8

115,9

110,9

127,1

115,6

-9,0

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

107,7

113,6

115,9

113,9

112,1

121,1

114,3

-5,7

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

106,8

113,1

117,5

115,0

111,5

124,4

115,0

-7,5

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

92,4

94,6

102,4

93,7

93,4

101,3

102,8

+1,5

Insektsmedel  Insecticides

0,2

92,8

94,2

97,2

98,6

92,8

95,3

106,6

+11,9

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

97,4

106,4

114,0

97,8

103,1

112,6

114,6

+1,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

95,6

102,1

109,3

96,8

99,5

107,9

110,6

+2,5

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

107,6

112,1

115,4

107,5

112,7

117,2

114,2

-2,5

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

121,1

115,4

114,8

123,8

116,6

115,8

110,7

-4,4

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

101,7

103,6

105,4

101,0

102,5

105,8

106,1

+0,3

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

105,7

106,8

107,9

105,0

105,8

107,1

107,9

+0,7

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

106,4

106,9

107,4

106,8

106,5

107,5

108,2

+0,6

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

110,1

109,3

109,2

111,9

109,2

110,7

107,8

-2,7

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

103,8

107,0

111,1

103,2

106,1

110,7

112,8

+1,9

Övrig utrustning  Other materials

12,0

105,9

107,6

110,4

105,8

106,8

110,2

112,3

+1,8

Utrustning  Materials

16,7

105,3

107,4

110,6

105,0

106,6

110,4

112,4

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,6

105,4

106,3

104,1

104,6

105,7

106,2

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

105,2

106,9

109,5

104,8

106,1

109,2

110,9

+1,5

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,0

108,8

109,3

110,3

108,5

110,4

108,4

-1,7


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.