Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Juni

June

2014

Juni

June

2015

Juni

June

2016

Juni

June

Diff,%1)

Juni15-

Juni16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

103,3

102,8

105,0

104,9

-0,0

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

106,5

106,0

106,2

106,3

+0,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

105,8

114,3

115,5

121,2

+4,9

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

106,0

107,9

102,9

101,7

-1,2

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

105,0

105,3

109,0

108,5

-0,5

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

105,1

105,2

106,5

106,6

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

110,3

115,2

114,8

114,6

-0,2

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

110,8

112,1

115,4

116,1

+0,6

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

116,1

119,3

117,4

115,5

-1,6

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

107,7

110,6

107,6

108,4

+0,7

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

95,5

93,9

93,9

95,5

+1,6

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

107,9

110,6

109,6

110,0

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

105,0

106,8

106,3

103,8

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

113,8

112,0

113,0

118,2

+4,6

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

108,0

106,2

104,8

106,6

+1,8

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

106,2

101,0

107,3

107,2

-0,1

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

113,9

115,8

113,4

118,3

+4,4

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

110,2

108,1

109,4

112,5

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

104,3

103,5

103,5

103,5

+0,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

107,1

105,6

106,3

107,7

+1,3

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

107,4

107,9

107,7

108,6

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

106,7

107,1

107,4

107,9

+0,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.