Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1612

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2012

2013

2014

2015

2013

Okt

Oct

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1)

338

365

369

310

385

342

313

314

 

  Raw cows´milk (4.2 % fat)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)

321

346

349

295

365

324

298

300

 

  Raw cows´milk ( 3.7 % fat)2)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

339

367

370

313

394

348

323

324

 

  Raw cows´milk (actual fat content)3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- varav konventionell mjölk

330

358

361

301

385

340

308

306

 

  (of which non-organic milk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- varav ekologisk mjölk

413

435

436

406

464

412

435

445

 

  (of which organic milk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1 219

1 140

1 057

1 081

1 092

1 068

1 089

1 066

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1 384

1 364

1 252

1 286

1 315

1 259

1 279

1 223

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2 280

2 268

2 278

2 328

2 260

2 293

2 322

2 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Ägg, öre/st7)

84

81

74

76

77

75

76

74

 

Fresh eggs (whole country)7)

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4.2 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3.7 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

 

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).