Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2015 = 100

Vägnings-

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 17 -

 

Weights, %

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 18

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

100,0

98,2

95,8

100,5

99,2

96,4

92,7

-3,8

 

Energi och drivmedel

9,9

100,0

99,2

106,9

103,7

96,1

106,4

114,2

+7,4

  Energy and propellants

 

Elektricitet  Electricity

4,0

100,0

103,5

109,4

102,7

100,6

107,6

120,9

+12,3

Diesel  Diesel oil

4,3

100,0

98,0

106,7

104,1

94,7

106,8

112,0

+4,9

Andra bränslen och drivmedel 

1,7

100,0

93,8

101,7

103,8

90,9

101,8

107,6

+5,8

  Other fuels and propellants

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

100,0

85,2

87,4

106,0

97,8

90,4

91,7

+1,4

medel 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

Enkla gödselmedel1) 

4,5

100,0

83,8

86,7

107,0

97,3

91,0

90,8

-0,2

  Straight fertilisers1)

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

100,0

87,3

88,4

104,6

98,6

89,6

93,2

+4,0

  Compound fertilisers2)

 

 

Växtskydds- och bekämpnings-  

2,4

100,0

101,2

104,9

99,0

100,8

101,8

106,9

+5,0

Medel

 

  Plant protection products

 

  and pesticides

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

100,0

100,6

102,9

99,0

100,4

101,7

104,8

+3,1

Insektsmedel  Insecticides

0,2

100,0

108,9

115,1

98,2

110,5

112,3

117,7

+4,8

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

100,0

101,2

105,3

99,0

100,7

101,6

107,3

+5,6

 

Veterinärkostnader 

1,0

100,0

100,5

102,5

100,6

100,5

100,5

109,2

+8,7

  Veterinary expenses

 

 

Djurfoder

18,7

100,0

97,3

99,0

100,6

97,0

99,3

101,7

+2,5

  Animal feedingstuffs

 

 

Underhåll av utrustning 

6,1

100,0

101,0

103,2

100,4

100,6

102,9

104,0

+1,1

  Maintenance of materials

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

2,4

100,0

100,7

102,6

99,3

99,6

101,8

103,7

+1,9

  Maintenance of buildings

 

 

Andra varor och tjänster 

23,0

100,0

101,4

103,8

100,0

100,8

103,0

105,4

+2,3

  Other goods and services

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

100,0

98,1

100,6

101,3

98,8

100,6

103,2

+2,6

  GOODS AND SERVICES

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

  AGRICULTURE

 

 

Utrustning Materials

16,7

100,0

102,1

104,9

99,7

101,7

104,2

108,8

+4,4

Traktorer  Tractors

4,7

100,0

102,2

106,4

99,6

101,6

105,3

111,1

+5,5

Övrig utrustning  Other materials

12,0

100,0

102,0

104,3

99,7

101,8

103,8

107,9

+3,9

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

100,0

100,5

103,0

99,6

99,1

102,0

104,7

+2,6

 

INVESTERINGSVAROR

22,1

100,0

101,7

104,4

99,7

101,1

103,7

107,8

+3,9

  GOODS CONTRIBUTING TO

 

  AGRICULTURAL INVESTMENTS

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

98,9

101,5

100,9

99,3

101,3

104,2

+2,9


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

 Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
 
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.