Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Juni

June

2016

Juni

June

2017

Juni

June

2018

Juni

June

Diff,%

Juni17-

Juni18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål Cereals

13,5

100,0

96,9

98,5

108,6

96,8

106,8

119,0

+11,4

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

109,3

96,1

107,4

118,2

+10,0

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

103,2

92,6

100,8

121,0

+20,0

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

110,0

112,8

109,8

122,9

+11,9

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

106,4

109,5

107,3

123,9

+15,5

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

116,1

97,4

113,7

123,5

+8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor Industrial crops

3,5

100,0

104,6

102,4

103,0

102,0

112,8

104,9

-6,9

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

104,3

103,3

115,8

104,6

-9,7

Sockerbetor och andra

industrigrödor

1,2

100,0

102,6

103,2

100,0

99,0

105,8

105,8

±0,0

  Sugar beets and other industrial

  crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

99,6

100,4

108,5

130,4

+20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

136,8

59,1

67,1

61,9

-7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,8

93,8

87,2

106,6

108,2

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

113,3

131,8

121,8

115,2

-5,4

Matpotatis Potatoes for

 Consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

113,3

131,8

121,8

115,2

-5,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

99,3

101,8

103,3

102,7

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,3

104,8

99,5

107,1

114,9

+7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

100,0

108,4

107,6

103,1

-4,2

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

99,3

114,0

112,5

108,4

-3,6

Gris Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

99,9

105,1

101,5

94,7

-6,7

Får och getter Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

123,7

126,6

129,1

128,3

-0,6

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

100,1

100,4

105,2

103,3

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and

  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,8

101,2

91,0

112,1

110,5

-1,4

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

123,2

101,0

90,1

116,2

113,8

-2,0

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

100,4

97,6

97,1

100,8

+3,8

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

88,7

106,5

87,2

92,0

88,5

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,3

100,6

99,8

109,8

106,7

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,2

102,4

99,7

108,6

110,3

+1,5


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
    
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.