Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2015=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Juli

July

2016

Juli

July

2017

Juli

July

2018

Juli

July

Diff,%

Juli 17-

Juli 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål Cereals

13,5

100,0

96,9

98,5

106,6

97,3

104,1

130,1

+25,0

Vete  Wheat

8,7

100,0

94,9

97,2

106,4

95,4

102,9

127,6

+24,0

Korn  Barley

0,4

100,0

97,4

102,6

103,9

97,5

104,5

136,1

+30,3

Havre  Oats

2,7

100,0

105,4

95,3

115,0

113,1

110,4

131,1

+18,8

Råg  Rye

1,4

100,0

104,3

109,0

99,9

108,1

111,5

139,1

+24,8

Annan spannmål  Other cereals

0,3

100,0

98,7

102,5

112,2

97,8

111,1

137,3

+23,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor Industrial crops

3,5

100,0

104,6

102,4

102,8

100,1

105,4

107,6

+2,0

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

100,0

105,7

102,0

104,5

100,8

105,2

108,6

+3,3

Sockerbetor och andra

industrigrödor

1,2

100,0

102,6

103,2

100,0

99,0

105,8

105,8

±0,0

  Sugar beets and other industrial

  crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

10,6

100,0

104,5

119,5

100,4

108,5

130,4

194,6

+49,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär Fruits and berries

1,8

100,0

92,3

110,5

71,8

110,7

133,8

80,5

-39,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker Vegetables

5,1

100,0

100,3

101,8

89,8

101,8

105,7

128,8

+21,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

4,3

100,0

110,3

99,1

96,1

105,5

103,9

103,5

-0,4

Matpotatis Potatoes for

 Consumption

3,7

100,0

111,2

98,3

96,1

105,5

103,9

103,5

-0,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,2

100,0

99,7

101,5

100,0

99,6

102,5

100,8

-1,7

Annan potatis  Other potatoes

0,4

100,0

105,5

106,9

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

100,0

101,3

102,2

83,3

93,7

81,7

87,0

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

  CROP OUTPUT

43,8

100,0

101,4

105,3

97,8

101,7

109,4

134,3

+22,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djur  Animals

28,6

100,0

106,8

106,9

100,8

107,7

106,4

102,7

-3,5

Nötkreatur  Cattle

13,0

100,0

111,2

111,6

100,5

112,7

109,8

108,5

-1,1

Gris Pigs

9,2

100,0

104,2

101,9

100,5

105,1

102,7

94,2

-8,3

Får och getter Sheep and goats

0,5

100,0

100,6

103,9

117,6

114,5

121,0

118,8

-1,8

Andra djur  Other animals

5,8

100,0

101,4

104,7

100,6

101,1

104,6

103,6

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and

  other animal products

27,7

100,0

97,2

117,8

100,1

90,4

116,5

114,8

-1,5

Mjölk  Milk

22,3

100,0

97,8

123,2

99,7

89,4

121,8

119,2

-2,2

Ägg  Eggs

4,0

100,0

98,1

97,1

99,7

97,0

97,1

101,1

+4,2

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

100,0

83,9

88,7

106,5

87,2

92,0

88,5

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

100,0

102,1

112,3

100,4

99,2

111,4

108,6

-2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

101,8

109,2

99,3

100,3

110,5

119,9

+8,5


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
    
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.