Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2015 = 100

Vägnings-

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

Diff, %

tal, %

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 17-

 

Weights, %

Oct

Oct

Oct

Oct

Okt 18

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

100,0

98,2

95,8

99,2

96,9

95,1

95,2

+0,1

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

100,0

99,2

106,9

97,2

103,9

107,0

127,2

+18,9

Elektricitet  Electricity

4,0

100,0

103,5

109,4

99,5

106,4

109,5

126,2

+15,3

Diesel  Diesel oil

4,3

100,0

98,0

106,7

96,1

103,6

107,2

128,6

+20,0

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

100,0

93,8

101,7

96,5

99,3

100,3

123,7

+23,3

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

100,0

85,2

87,4

96,2

74,8

89,5

101,4

+13,4

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

100,0

83,8

86,7

95,7

72,4

88,4

99,8

+12,8

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

100,0

87,3

88,4

96,9

78,3

91,1

104,0

+14,2

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

100,0

101,2

104,9

101,9

101,5

106,1

104,8

-1,2

Svampmedel  Fungicides

0,7

100,0

100,6

102,9

102,0

100,4

103,6

106,5

+2,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

100,0

108,9

115,1

100,9

110,5

116,5

117,7

+1,1

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

100,0

101,2

105,3

102,0

101,6

106,5

104,0

-2,4

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

100,0

100,5

102,5

100,5

100,5

105,1

109,2

+3,9

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

100,0

97,3

99,0

99,8

97,1

97,4

122,0

+25,2

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

100,0

101,0

103,2

100,6

101,0

104,0

105,5

+1,4

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

100,0

100,7

102,6

100,0

101,2

103,0

105,9

+2,8

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

100,0

101,4

103,8

99,9

102,1

104,2

115,6

+10,9

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

100,0

98,1

100,6

99,2

97,7

100,7

114,0

+13,2

 

Utrustning  Materials

16,7

100,0

102,1

104,9

100,9

102,5

106,0

112,0

+5,6

Traktorer  Tractors

4,7

100,0

102,2

106,4

101,2

102,8

108,1

117,3

+8,5

Övrig utrustning  Other materials

12,0

100,0

102,0

104,3

100,7

102,4

105,3

110,0

+4,5

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

100,0

100,6

102,8

99,8

101,1

103,4

106,7

+3,2

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

100,0

101,7

104,4

100,6

102,2

105,4

110,7

+5,0

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,0

98,9

101,5

99,5

98,7

101,7

113,3

+11,4


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.