Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2015=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2016

2017

2018

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

2017

Dec

Dec

2018

Dec

Dec

Diff, %1)

Dec 17-

Dec 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier  Crop products

32,8

100,0

100,6

102,9

101,3

99,9

102,6

105,9

+3,3

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

99,7

99,9

100,5

101,5

99,4

100,3

102,5

+2,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

99,9

100,0

101,5

101,0

100,1

101,8

104,6

+2,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

104,7

103,5

106,8

124,1

+16,2

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

99,8

97,3

97,0

99,6

+2,6

Margarin  Margarine

3,7

100,0

106,0

113,9

100,0

99,5

113,3

115,4

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

100,4

100,6

108,2

109,6

+1,3

Mjölk  Milk

11,0

99,7

103,1

106,1

100,9

99,6

106,6

107,0

+0,3

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

99,7

101,5

112,4

117,8

+4,7

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

97,9

98,0

139,7

143,4

+2,7

Ost  Cheese

11,6

99,9

102,7

105,0

100,3

100,3

105,9

105,9

-0,0

Glass  Ice cream

4,2

101,4

106,2

108,2

100,6

104,4

108,4

110,8

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

97,7

100,5

102,3

98,2

93,9

101,0

103,0

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött  Meat

16,5

102,8

104,2

105,9

100,4

103,3

105,8

107,4

+1,5

Nötkött  Beef

7,4

103,9

106,5

108,5

100,2

104,4

107,0

107,0

-0,0

Griskött  Pig meat

3,9

101,8

103,2

104,8

101,6

103,8

108,9

109,0

+0,0

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

99,0

99,5

99,0

105,0

+6,0

Annat kött  Other meat

0,9

105,1

108,8

110,2

101,2

107,1

110,8

113,3

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

100,2

101,0

102,7

100,8

100,7

102,3

103,7

+1,4

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

101,4

102,6

104,3

100,6

101,9

104,0

105,5

+1,5

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

100,7

103,3

106,0

100,4

101,0

105,8

107,3

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,7

100,6

104,8

106,9

+2,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.