Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 18 -

 

Weights,%

 

 

 

Oct

Oct

Oct

Oct

Okt 19

 

Vegetabilier  Crop products

29,7

103,3

108,1

110,4

103,2

107,3

114,1

113,3

-0,7

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

101,8

103,7

104,3

101,5

103,1

105,6

112,8

+6,8

Mjukt bröd  Bread

14,5

101,3

104,6

106,8

101,0

104,6

108,7

109,7

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

103,0

S

S

106,0

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

24,4

99,7

106,9

112,8

99,2

109,9

113,8

117,0

+2,8

Mjölk  Milk

10,5

S

103,6

108,1

S

106,5

109,6

110,3

+0,6

Grädde  Cream

3,3

102,1

113,1

126,9

101,4

121,1

130,5

137,0

+5,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,1

96,4

103,3

104,6

95,9

103,0

101,4

110,6

+9,1

Glass  Ice cream

S

107,2

S

S

103,0

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

25,6

104,0

105,5

102,8

104,8

106,2

102,2

105,9

+3,6

Nötkött  Beef

10,2

104,8

107,2

102,9

104,8

107,1

102,9

104,3

+1,4

Griskött  Pig meat

9,9

104,9

104,6

102,9

105,0

104,2

101,7

104,6

+2,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

S

102,6

100,4

S

107,5

99,7

109,6

+9,9

Annat kött  Other meat

1,2

S

108,3

114,4

S

108,6

114,4

118,5

+3,6

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,5

101,1

102,7

104,1

101,8

103,5

104,8

106,6

+1,7

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

43,1

102,4

103,6

103,0

103,1

104,1

103,0

105,6

+2,5

 

Animalier  Animal products

70,3

101,5

104,8

106,4

101,8

106,2

106,8

109,6

+2,6

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,1

105,9

107,7

102,3

106,5

109,0

110,8

+1,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.