Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 18-

 

Weights,%

 

 

 

Oct

Oct

Oct

Oct

Okt 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

99,5

101,5

104,0

108,4

+4,3

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

100,0

100,2

100,0

106,3

+6,3

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

99,2

100,4

102,4

106,9

+4,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

101,0

103,8

126,2

119,4

-5,3

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

97,6

97,8

100,8

103,1

+2,3

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

99,3

110,4

114,5

118,6

+3,6

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

100,9

106,3

108,6

110,0

+1,3

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

99,4

104,6

105,9

106,3

+0,4

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

102,6

111,3

116,5

119,1

+2,3

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

96,0

131,7

146,7

145,4

-0,9

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

101,6

104,5

104,9

107,6

+2,6

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

102,7

106,0

108,5

109,9

+1,3

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

99,0

98,8

101,7

106,5

+4,8

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

103,3

103,6

107,1

108,2

+1,0

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

104,3

106,0

108,3

109,9

+1,5

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

102,4

103,5

105,0

106,6

+1,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

101,2

97,6

105,4

104,7

-0,7

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

107,0

110,5

111,7

115,6

+3,5

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

100,1

101,4

102,9

107,8

+4,8

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,6

102,5

104,9

108,0

+2,9

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

101,1

104,1

106,5

108,8

+2,2

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,6

103,3

105,7

108,7

+2,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.