Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 18-

 

Weights,%

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

99,0

101,3

104,6

108,2

+3,5

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

97,8

100,3

101,2

105,6

+4,3

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

99,5

99,8

102,3

106,9

+4,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

102,8

101,9

125,6

121,1

-3,5

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

97,3

97,7

99,9

102,8

+2,9

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

99,5

112,6

116,2

117,9

+1,4

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

99,9

107,7

109,6

110,3

+0,7

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

98,9

106,4

106,8

106,4

-0,4

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

102,3

111,8

120,3

120,9

+0,5

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

97,9

141,7

146,4

144,9

-1,0

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

98,7

105,3

105,1

107,5

+2,3

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

104,6

106,8

110,3

111,4

+1,0

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

97,6

98,5

103,3

107,4

+4,0

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

102,6

102,5

105,5

105,9

+0,3

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

104,5

102,8

106,7

103,8

-2,7

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

103,5

104,7

103,3

107,2

+3,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

97,3

97,7

103,7

105,2

+1,4

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

104,9

109,0

112,5

121,2

+7,7

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

100,5

101,5

102,4

108,1

+5,6

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,4

101,9

103,9

107,0

+3,0

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,6

104,5

106,5

108,5

+1,9

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,1

103,5

105,9

108,4

+2,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.