Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8b. Absolute agricultural prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2016

2017

2018

2019

2016

Dec

Dec

2017

Dec

Dec

2018

Dec

Dec

2019

Dec

Dec

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker1)  Vegetables1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Blomkål, 1:a kvalitet

927

801

968

1 131

.

.

.

.

 

  Cauliflowers, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tomater, växthusodlad 1:a kvalitet

1 187

1 214

1 143

1 187

.

.

.

.

 

  Tomatoes under glass, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Vitkål, 1:a kvalitet

444

374

560

605

354

266

601

461

 

  White cabbage, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Växthusodlad gurka, 1:a kvalitet

1 068

1 078

1 175

1 216

.

.

.

.

 

  Cucumbers under glass, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Morötter, 1:a kvalitet

340

334

461

422

318

294

473

353

 

  Carrots, quality 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Lök, alla kvaliteter

202

195

287

342

186

194

338

267

 

  Onions, all qualities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis  Potatoes

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Matpotatis2)

296

262

318

321

256

281

346

275

 

  Potatoes for consumption2)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Potatis för stärkelse3)

63

64

59

59

63

64

59

59

 

  Potatoes for starch3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt1)  Fruits1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Äpplen, alla sorter

619

821

878

968

582

1 217

701

1 240

 

  Dessert apples, all varieties

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Jordgubbar på friland

2 484

3 096

2 236

3 083

.

.

.

.

 

  Strawberries in the open field

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Genomsnittliga priser för ett antal uppgiftslämnare. Priser redovisas enligt följande: blomkål jun-nov, tomater apr-nov, vitkål jun-mar, gurka mar-okt, morötter aug-apr, lök aug-apr, äpplen aug-jun samt jordgubbar jun-aug. De redovisade priserna är sammanvägda med endast ett fåtal uppgiftslämnare till grund för varje produkt. Eftersom prisvariationen är stor på frukt- och grönsaksområdet kan det sammanvägda priset därför skilja sig avsevärt från det genomsnittliga avräkningspris som skulle erhållas om samtliga odlares produktion vägts ihop.
    
Average prices for a number of informants. Prices are presented as follows: Cauliflowers Jun-Nov, Tomatoes Apr-Nov, White cabbage Jun-Mar, Cucumbers Mar-Oct, Carrots Aug-Apr, Onions Aug-Apr, Dessert Apples Aug-Jun and Strawberries Jun-Aug. The reported rates are weighted with only a few informants for each product. As the price variation is large in the fruit and vegetable area, the weighted price can differ significantly from the average settlement price that would be obtained if all growers' production were weighted together.

2) Södra och mellersta Sverige. För perioden juni-augusti avser priset färskpotatis. Priset avser kvalitet SMAK Klass 1 för vissa sorter, fritt uppköpande handel.
    
In the southern parts of Sweden, for the period June-August the price is for early potatoes. The price refers to quality SMAK Class 1 for some varieties.

3) Baspris vid 17 % stärkelsehalt inklusive uppfyllnadspremie och efterlikvid. Pris redovisas endast för månaderna september till december.
    
Basic price at 17 % starch content including bonuses and final price adjustments. The price is only calculated for the months September to December.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.
 
Note: Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices, Annual prices are sent to EU (Eurostat).