Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index), 2015=100   

2. Agricultural input price index, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %

tal, %

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 19-

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 20

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

95,8

93,7

98,5

96,4

92,7

97,1

100,9

+3,9

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

106,9

120,0

124,0

106,4

114,2

124,7

111,9

-10,2

Elektricitet  Electricity

4,0

109,4

122,7

126,7

107,6

120,9

129,0

110,1

-14,7

Diesel  Diesel oil

4,3

106,7

119,7

123,8

106,8

112,0

123,9

114,5

-7,6

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

101,7

114,7

118,1

101,8

107,6

117,9

105,7

-10,4

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

87,4

95,9

100,7

90,4

91,7

103,1

94,2

-8,6

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

86,7

94,6

99,4

91,0

90,8

101,9

91,7

-10,0

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

88,4

97,9

102,7

89,6

93,2

104,9

98,1

-6,5

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

104,9

105,2

109,0

101,8

106,9

106,6

111,6

+4,8

Svampmedel  Fungicides

0,7

102,9

105,9

108,9

101,7

104,8

108,7

111,4

+2,4

Insektsmedel  Insecticides

0,2

115,1

117,5

129,7

112,3

117,7

129,1

133,5

+3,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

105,3

104,7

108,6

101,6

107,3

105,4

111,2

+5,5

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

102,5

109,7

113,3

100,5

109,2

112,6

117,6

+4,4

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

99,0

111,4

113,7

99,3

101,7

121,4

106,4

-12,4

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

103,2

104,5

109,3

102,9

104,0

108,2

111,6

+3,2

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

102,6

105,1

106,4

101,8

103,7

106,4

106,1

-0,3

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

103,8

110,7

113,1

103,0

105,4

117,0

109,8

-6,1

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

100,6

108,3

111,5

100,6

103,2

114,6

107,1

-6,5

 

Utrustning  Materials

16,7

104,9

110,4

114,4

104,2

108,8

113,0

117,3

+3,9

Traktorer  Tractors

4,7

106,4

115,1

120,2

105,3

111,1

118,2

123,1

+4,2

Övrig utrustning  Other materials

12,0

104,3

108,6

112,2

103,8

107,9

111,0

115,2

+3,7

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

102,8

105,8

107,7

101,9

104,3

107,4

107,4

+0,0

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

104,4

109,2

112,7

103,7

107,7

111,6

114,9

+3,0

 

TOTALT  TOTAL

100,0

101,5

108,5

111,8

101,3

104,2

113,9

108,8

-4,5


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.