Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 19 -

 

Weights,%

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 20

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

108,1

110,4

115,9

108,3

108,4

116,1

114,0

-1,8

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

103,7

104,3

114,3

104,2

103,5

113,9

113,3

-0,5

Mjukt bröd  Bread

17,4

104,6

106,8

109,2

104,7

105,8

108,4

108,6

+0,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

23,9

106,9

112,8

116,4

108,3

112,2

116,5

114,4

-1,8

Mjölk  Milk

10,6

103,6

108,1

109,2

104,7

107,1

109,3

106,6

-2,5

Grädde  Cream

2,9

113,1

126,9

136,8

111,7

123,7

138,9

138,0

-0,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,4

103,3

104,6

105,7

105,6

105,0

103,9

106,3

+2,3

Glass  Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

27,9

105,5

102,8

105,7

102,8

100,9

103,6

107,6

+3,9

Nötkött  Beef

11,0

107,2

102,9

105,4

106,4

101,0

104,4

105,0

+0,6

Griskött  Pig meat

10,5

104,6

102,9

103,6

99,9

100,3

99,8

109,7

+9,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

5,1

102,6

100,4

108,8

99,4

100,1

107,9

104,5

-3,2

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

114,4

117,1

106,7

114,4

114,5

128,3

+12,1

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

44,1

103,6

103,0

105,8

101,9

102,0

104,2

108,9

+4,5

 

Animalier  Animal products

68,0

104,8

106,4

109,6

104,2

105,6

108,5

111,0

+2,3

 

TOTALT  TOTAL

100,0

105,9

107,7

111,4

105,5

106,5

110,7

111,9

+1,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.