Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index), 2015=100   

2. Agricultural input price index, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %

tal, %

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 19-

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 20

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

95,8

93,7

98,5

96,4

92,7

97,1

100,9

+3,9

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

106,9

120,0

124,0

106,6

115,6

125,1

104,5

-16,5

Elektricitet  Electricity

4,0

109,4

122,7

126,7

105,1

116,2

126,3

103,4

-18,2

Diesel  Diesel oil

4,3

106,7

119,7

123,8

108,2

116,0

125,4

107,0

-14,7

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

101,7

114,7

118,1

103,3

112,1

120,5

96,6

-19,8

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

87,4

95,9

100,7

90,6

93,1

103,1

93,7

-9,1

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

86,7

94,6

99,4

91,2

92,3

101,9

91,9

-9,8

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

88,4

97,9

102,7

89,6

94,3

104,9

96,6

-7,9

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

104,9

105,2

109,0

106,1

104,8

110,3

105,6

-4,2

Svampmedel  Fungicides

0,7

102,9

105,9

108,9

103,6

106,5

109,5

109,9

+0,4

Insektsmedel  Insecticides

0,2

115,1

117,5

129,7

116,5

117,7

132,5

128,5

-3,0

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

105,3

104,7

108,6

106,5

104,0

110,0

103,9

-5,6

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

102,5

109,7

113,3

102,0

109,2

112,6

117,6

+4,4

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

99,0

111,4

113,7

99,6

103,7

120,3

109,4

-9,0

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

103,2

104,5

109,3

102,9

103,7

108,6

111,7

+2,9

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

102,6

105,1

106,4

102,5

104,6

106,4

104,7

-1,6

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

103,8

110,7

113,1

103,7

105,9

117,5

109,7

-6,6

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

100,6

108,3

111,5

101,1

104,0

114,7

106,6

-7,0

 

Utrustning  Materials

16,7

104,9

110,4

114,4

104,2

110,0

113,5

118,5

+4,4

Traktorer  Tractors

4,7

106,4

115,1

120,2

105,3

114,7

119,9

127,1

+6,0

Övrig utrustning  Other materials

12,0

104,3

108,6

112,2

103,8

108,2

111,1

115,3

+3,8

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

102,8

105,8

107,7

102,7

105,1

107,8

105,0

-2,6

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

104,4

109,2

112,7

103,8

108,8

112,1

115,2

+2,8

 

TOTALT  TOTAL

100,0

101,5

108,5

111,8

101,7

105,1

114,1

108,5

-4,9


1)        Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)        Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.