Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Antal sysselsatta för samtliga företagskategorier

1. Number of occupied for all holding categories

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

 

 

Storleksgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

 

Män

 

Kvinnor

 

Summa

 

Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

     2 483   

3

     2 150   

5

       4 633   

3

451

24

258

22

710

20

       5 343   

4

Uppsala

     3 735   

2

     2 792   

3

       6 527   

2

396

9

185

19

580

11

       7 108   

2

Södermanlands

     2 933   

3

     2 309   

3

       5 242   

2

345

16

141

29

486

14

       5 728   

3

Östergötlands

     4 965   

2

     3 483   

2

       8 448   

1

629

6

..

..

1 121

22

       9 569   

3

Jönköpings

     4 713   

2

     3 572   

2

       8 285   

2

370

9

168

24

538

13

       8 823   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

     2 924   

2

     2 185   

3

       5 109   

2

186

13

80

26

267

15

       5 376   

2

Kalmar

     4 364   

2

     3 325   

2

       7 689   

1

621

19

487

27

1 108

22

       8 797   

3

Gotlands

     2 024   

2

     1 486   

3

       3 510   

2

265

8

113

23

378

11

       3 888   

2

Blekinge

     1 781   

2

     1 272   

3

       3 053   

2

590

25

401

29

991

26

       4 044   

7

Skåne

   12 180   

1

     9 031   

2

     21 211   

1

2 931

12

1 909

18

4 840

14

     26 051   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

     4 435   

2

     3 338   

2

       7 773   

1

400

8

..

..

876

24

       8 649   

3

Västra Götalands

   16 789   

1

   13 005   

1

     29 794   

1

1 361

6

685

15

2 046

7

     31 840   

1

Värmlands

     4 098   

2

     3 279   

3

       7 377   

2

433

28

..

..

..

..

       8 026   

4

Örebro

     3 004   

2

     2 429   

3

       5 433   

2

290

8

142

14

431

8

       5 864   

2

Västmanlands

     2 216   

3

     1 759    

6

       3 975   

4

171

17

..

..

347

33

       4 322   

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

     2 584   

3

     2 137   

3

       4 721   

2

271

11

..

..

551

20

       5 272   

3

Gävleborgs

     2 950   

2

     2 373   

4

       5 323   

2

238

12

..

..

664

40

       5 987   

5

Västernorrlands

     2 619   

3

     2 040   

3

       4 659   

2

214

17

58

30

273

17

       4 931   

3

Jämtlands

     1 938   

3

     1 643   

4

       3 582   

2

218

10

75

18

292

9

       3 874   

3

Västerbottens

     3 044   

2

     2 360   

5

       5 404   

3

328

15

273

34

600

20

       6 005   

3

Norrbottens

     1 619   

3

     1 375   

5

       2 994   

3

109

22

..

..

197

24

       3 190   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

     7 437   

2

     5 300   

2

     12 737   

2

1 981

15

1 532

21

3 513

16

     16 249   

4

Götalands mellanbygder

     8 727   

1

     6 303   

1

     15 031   

1

1 983

11

1 287

19

3 271

14

     18 301   

3

Götalands norra slättbygder

   10 368   

1

     7 471   

2

     17 839   

1

1 136

6

702

33

1 838

14

     19 677   

2

Svealands slättbygder

   14 494   

1

   11 381   

2

     25 875   

1

1 810

10

1 001

18

2 812

11

     28 687   

2

Götalands skogsbygder

   25 857   

1

   20 178   

1

     46 036   

1

2 118

8

1 250

15

3 368

10

     49 404   

1

Mellersta Sveriges skogsbygder

     8 096   

1

     6 728   

2

     14 824   

1

620

6

427

25

1 047

11

     15 871   

2

Nedre Norrland

     7 288   

2

     5 832   

2

     13 120   

1

706

8

..

..

1 272

21

     14 391   

3

Övre Norrland

     5 130   

2

     4 152   

3

       9 281   

2

464

12

364

27

827

16

     10 109   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark

i hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

     2 133   

5

     1 758   

7

       3 891   

5

566

12

788

12

1 354

12

       5 245   

6

2,1 – 5,0

     7 191   

1

     6 793   

2

     13 984   

1

380

16

292

24

672

18

     14 656   

2

5,1 – 10,0

   17 303   

1

   14 742   

1

     32 044   

1

729

10

..

..

1 355

20

     33 399   

1

10,1 – 20,0

   15 732   

1

   13 299   

1

     29 031   

1

917

10

1 165

30

2 083

18

     31 114   

2

20,1 – 30,0

     7 914   

1

     6 470   

2

     14 384   

1

689

10

447

16

1 136

10

     15 520   

1

30,1 – 50,0

     9 251   

1

     7 219   

2

     16 470   

1

1 013

12

511

15

1 523

11

     17 993   

2

50,1 – 100,0

   11 221   

1

     8 091   

2

     19 312   

1

1 976

10

1 087

17

3 063

11

     22 375   

2

100,1 -

   16 651   

1

     8 973   

1

     25 624   

1

4 549

8

2 213

17

6 762

11

     32 387   

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2,0

     5 027   

3

     4 357   

3

       9 385   

3

825

10

937

12

1 763

11

     11 148   

3

2,1 – 5,0

   11 087   

1

   10 146   

1

     21 234   

1

516

12

335

21

850

15

     22 084   

1

5,1 – 10,0

   15 598   

1

   13 134   

1

     28 732   

1

626

12

..

..

1 180

22

     29 912   

1

10,1 – 20,0

   14 855   

1

   12 412   

1

     27 267   

1

934

8

1 207

29

2 140

17

     29 407   

2

20,1 – 30,0

     7 436   

1

     5 888   

2

     13 324   

1

896

14

477

16

1 372

11

     14 697   

2

30,1 – 50,0

     8 392   

1

     6 574   

2

     14 966   

1

841

8

584

22

1 426

11

     16 391   

2

50,1 – 100,0

   10 739   

1

     7 475   

1

     18 214   

1

1 984

10

909

16

2 893

11

     21 107   

2

100,1 -

   14 263   

1

     7 358   

1

     21 621   

1

4 197

8

2 126

17

6 323

11

     27 943   

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

   87 398   

0

   67 344   

1

   154 742   

0

10 818

4

7 129

9

17 947

5

   172 689   

1

2010

93 374

 

68 571

 

161 945

 

11 012

 

5 971

 

16 983

 

178 928

 

2010, enligt tidigare LBR-definition

90 025

 

65 594

 

155 619

 

10 797

 

5 855

 

16 652

 

172 271

 

2007

97 911

 

64 152

 

162 063

 

10 412

 

5 140

 

15 552

 

177 615

 

2005

101 001

 

53 240

 

154 241

 

12 708

 

6 935

 

19 643

 

173 884