Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

12. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskilt företag

12. Number of persons with other gainful activity beside the holding for sole traders, by
working hours in the holding

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

-449

 

450-899

 

900-1349

 

1350-1799

 

1800-

 

Totalt

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

15 008

1

5 545

2

2 691

3

1 091

5

487

9

24 822

1

Bisyssla

4 363

3

1 887

5

1 729

4

1 305

4

2 518

3

11 801

2

Inget annat arbete

10 379

2

2 986

3

2 089

4

1 447

4

8 415

1

25 316

1

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

12 036

1

4 597

2

2 307

3

936

5

390

9

20 267

1

Bisyssla

3 771

4

1 663

5

1 528

4

1 163

4

2 365

3

10 489

2

Inget annat arbete

8 025

2

2 494

4

1 807

4

1 285

4

7 715

1

21 325

1

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

2 973

3

948

5

384

8

155

14

97

22

4 556

2

Bisyssla

592

9

224

15

200

14

142

15

153

14

1 312

6

Inget annat arbete

2 354

4

492

9

282

11

162

13

701

4

3 991

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

22 687

1

2 152

3

735

5

288

9

133

15

25 996

1

Bisyssla

2 828

4

377

10

303

10

127

14

270

10

3 906

3

Inget annat arbete

14 493

1

960

6

644

6

399

7

1 516

2

18 012

1

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 285

3

589

5

175

11

83

15

35

31

4 167

2

Bisyssla

524

10

78

26

83

20

..

..

87

20

787

8

Inget annat arbete

2 010

4

153

17

65

24

52

22

270

7

2 550

4

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

19 403

1

1 563

3

560

6

205

11

98

18

21 829

1

Bisyssla

2 303

4

299

11

220

11

113

15

182

10

3 118

4

Inget annat arbete

12 483

2

807

6

579

6

347

7

1 246

2

15 463

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

7 203

3

1 408

6

557

8

237

12

73

18

9 479

2

Bisyssla

1 051

7

309

11

255

13

186

12

293

10

2 094

5

Inget annat arbete

6 927

3

1 092

6

689

7

785

7

1 832

4

11 326

2

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 487

4

805

7

363

10

175

15

52

22

4 882

3

Bisyssla

657

9

214

13

167

15

162

14

262

10

1 461

5

Inget annat arbete

3 432

4

660

8

415

9

575

8

1 323

4

6 404

3

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 717

4

603

9

194

13

62

24

21

29

4 597

3

Bisyssla

394

11

95

23

88

20

24

29

32

27

633

8

Inget annat arbete

3 495

4

432

10

274

12

210

11

510

7

4 921

3