Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Sysselsättning i jordbruket 2013

JO 30 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Antal sysselsatta efter ålder för enskilt företag respektive juridisk person

4. Number of occupied by sole traders and at limited companies and other type of legal
persons, by age

Medelfel, kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

-24 år

 

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

 

65- år

Totalt

 

Enskilt företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

189

-

2 363

-

7 584

-

15 126

-

17 300

-

19 392

-

61 955

-

 

Män

173

4

1 915

2

6 053

1

12 487

1

14 990

1

16 478

1

52 096

0

 

Kvinnor

..

..

449

10

1 531

5

2 639

4

2 311

4

2 914

4

9 859

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/Sambo

76

21

1 859

5

6 585

2

12 905

2

14 063

2

12 430

1

47 917

0

 

Män

..

..

299

13

1 207

6

2 036

4

1 874

5

2 080

5

7 504

2

 

Kvinnor

68

7

1 560

2

5 377

1

10 869

1

12 189

1

10 350

1

40 413

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

4 828

4

3 336

4

3 452

4

3 765

4

3 474

4

4 044

4

22 899

2

 

Män

3 127

4

2 138

4

1 929

5

1 707

5

1 524

5

2 321

4

12 747

2

 

Kvinnor

1 701

6

1 198

6

1 521

5

2 058

5

1 950

4

1 723

5

10 152

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

stadigvarande sysselsatta

1 300

5

1 389

5

1 109

5

1 209

6

913

6

609

8

6 528

3

 

Män

844

6

947

5

785

6

821

7

703

7

476

9

4 576

3

 

Kvinnor

456

9

442

8

324

10

388

9

210

13

132

18

1 952

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

11 120

5

 

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

7 102

4

 

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 018

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska

personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

..

..

307

9

876

5

1 497

4

1 583

4

915

6

5 191

-

 

Män

..

..

258

5

748

3

1 264

3

1 435

2

785

3

4 495

1

 

Kvinnor

..

..

49

25

128

16

233

14

149

15

130

19

695

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

stadigvarande sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

10 252

4

 

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

5 979

4

 

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4 273

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

6 827

12

 

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

3 717

10

 

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

3 111

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

172 689

1

 

Män

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

98 216

1

 

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

74 473

1